Việt Nam – Campuchia nhất trí triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác về tư pháp

Việt Nam – Campuchia nhất trí triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác về tư pháp

Triển khai cơ chế hợp tác định kỳ giữa hai nước, ngày 10/1/2019, dưới sự đồng chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ...

1 liên quan

Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 10

Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 10

Triển khai cơ chế hợp tác định kỳ giữa hai nước, Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam...

4 liên quan

Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia lần thứ 10

Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia lần thứ 10

Triển khai cơ chế hợp tác định kỳ giữa hai nước, ngày 10-1, Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới...

4 liên quan

Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm liệt sĩ quân tình nguyện hy sinh tại Campuchia

Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm liệt sĩ quân tình nguyện hy sinh tại Campuchia

Việt Nam và Campuchia tái khẳng định không cho phép bất kỳ tổ chức, cá nhân nào sử dụng lãnh thổ của nước...

1 liên quan

Việt Nam-Campuchia tăng cường đẩy mạnh hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới

Việt Nam-Campuchia tăng cường đẩy mạnh hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới

Với đường biên giới có chiều dài 1.137km, vì thế hợp tác giữa các tỉnh dọc biên giới luôn được lãnh đạo hai...

6 liên quan

Việt Nam, Campuchia nỗ lực đẩy mạnh hợp tác vùng biên

Việt Nam, Campuchia nỗ lực đẩy mạnh hợp tác vùng biên

Với 1.137 km đường biên giới chung, hai nước đặc biệt coi trọng hợp tác giữa các tỉnh vùng biên trong bối...

6 liên quan

Việt Nam - Campuchia tăng cường hợp tác an ninh - quốc phòng và phòng chống tội phạm xuyên biên giới

Việt Nam - Campuchia tăng cường hợp tác an ninh - quốc phòng và phòng chống tội phạm xuyên biên giới

Trong khuôn khổ Hội nghị Hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 10 diễn ra...

22 liên quan