Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 10

Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 10

Triển khai cơ chế hợp tác định kỳ giữa hai nước, Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam...

Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia lần thứ 10

Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia lần thứ 10

Triển khai cơ chế hợp tác định kỳ giữa hai nước, ngày 10-1, Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên...

Việt Nam-Campuchia tăng cường đẩy mạnh hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới

Với đường biên giới có chiều dài 1.137km, vì thế hợp tác giữa các tỉnh dọc biên giới luôn được lãnh đạo hai...

Việt Nam, Campuchia nỗ lực đẩy mạnh hợp tác vùng biên

Với 1.137 km đường biên giới chung, hai nước đặc biệt coi trọng hợp tác giữa các tỉnh vùng biên trong bối...

Việt Nam - Campuchia tăng cường hợp tác an ninh - quốc phòng và phòng chống tội phạm xuyên biên giới

Trong khuôn khổ Hội nghị Hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 10 diễn ra...

18 liên quan