Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương

  Khai mạc Hội nghị Mạng lưới các Viện nghiên cứu Quốc phòng và An ninh ASEAN lần thứ 13

  Ngày 3-3, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thường niên lần thứ 13 và Hội nghị hẹp lần thứ 5...

  3 liên quan

  Khai mạc hội nghị mạng lưới nghiên cứu quốc phòng và an ninh ASEAN

  Khai mạc hội nghị mạng lưới nghiên cứu quốc phòng và an ninh ASEAN

  Hội nghị Mạng lưới các Viện nghiên cứu Quốc phòng và An ninh ASEAN tại Đà Nẵng

  Ngày 3/3, tại TP Đà Nẵng, diễn ra Hội nghị thường niên lần thứ 13 và Hội nghị hẹp lần thứ 5 kênh II Mạng lưới...

  85 liên quan

  Quốc phòng các nước ASEAN hợp tác, chủ động đối phó Covid-19

  Trong cuộc chiến chống Covid-19, lực lượng quốc phòng các nước ASEAN đã đóng vai trò quan trọng đối với an...

  85 liên quan

  COVID-19 là thách thức lớn đối với an ninh và phát triển

  Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng COVID-19 là một thách thức lớn đối với an ninh và sự phát triển của...

  3 liên quan

  Hợp tác quốc phòng ASEAN ngày càng đạt hiệu quả thiết thực

  Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá hợp tác quốc phòng ASEAN đang tiếp tục được mở rộng trên nhiều lĩnh...

  85 liên quan

  Khai mạc hội nghị mạng lưới các viện nghiên cứu quốc phòng và an ninh ASEAN

  Sáng 3/3, tại TP Đà Nẵng, Hội nghị thường niên lần thứ 33 và hội nghị hẹp lần thứ 5 mạng lưới các viện nghiên...

  14 liên quan

  Khai mạc hội nghị mạng lưới các viện nghiên cứu quốc phòng và an ninh ASEAN

  Sáng ngày 3/3, tại Đà Nẵng, Hội nghị thường niên lần thứ 13 và Hội nghị hẹp lần thứ 5 kênh II Mạng lưới các...

  85 liên quan

  Khai mạc Hội nghị Mạng lưới các Viện nghiên cứu Quốc phòng và An ninh ASEAN lần thứ 13

  Ngày 3/3, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thường niên lần thứ 13 và Hội nghị hẹp lần...

  85 liên quan

  Khai mạc hội nghị mạng lưới các viện nghiên cứu quốc phòng và an ninh ASEAN

  Sáng 3-3, tại TP Đà Nẵng, Hội nghị thường niên lần thứ 13 và hội nghị hẹp lần thứ 5 mạng lưới các viện nghiên...

  14 liên quan

  Triệu hồi nhiều mẫu xe BMW tại nước ngoài do dính lỗi nguy hiểm chết người

  Những mẫu xe BMW bị triệu hồi gồm BMW 3-series đời cũ, BMW X3/X4 M40i phiên bản 2020 do liên quan tới nhiều...

  90 liên quan