PV GAS: Công tác an toàn luôn là nhiệm vụ trọng tâm

PV GAS: Công tác an toàn luôn là nhiệm vụ trọng tâm

Với mục tiêu ngăn ngừa và tiến tới đảm bảo không có thiệt hại về con người, tài sản, môi trường trong mọi...

PV GAS tiết kiệm hàng trăm tỉ đồng từ phong trào sáng kiến cải tiến

PV GAS tiết kiệm hàng trăm tỉ đồng từ phong trào sáng kiến cải tiến

Năm 2018, với hơn 400 ý tưởng, giải pháp được đề xuất, trong đó có 184 sáng kiến cấp đơn vị, 46 sáng kiến...

3 liên quan

PV GAS tiết kiệm hàng trăm tỉ đồng từ phong trào sáng kiến cải tiến

PV GAS tiết kiệm hàng trăm tỉ đồng từ phong trào sáng kiến cải tiến

Khẳng định phong trào sáng kiến, cải tiến đóng vai trò rất quan trọng và đem lại lợi ích to lớn cho hoạt động...

3 liên quan

NCSP: 11 năm vận hành đường ống khí Nam Côn Sơn liên tục, an toàn

NCSP: 11 năm vận hành đường ống khí Nam Côn Sơn liên tục, an toàn

Hệ thống đường ống khí Nam Côn Sơn đã có 11 năm vận hành liên tục không để xảy ra tai nạn dẫn đến nghỉ việc....

11 năm vận hành đảm bảo an toàn tại NCSP

11 năm vận hành đảm bảo an toàn tại NCSP

Hệ thống đường ống khí Nam Côn Sơn đã có 11 năm vận hành liên tục không để xảy ra tai nạn dẫn đến nghỉ việc....

NCSP – Công ty vận chuyển khí Việt Nam mang đẳng cấp quốc tế

NCSP – Công ty vận chuyển khí Việt Nam mang đẳng cấp quốc tế

Hệ thống đường ống khí Nam Côn Sơn đã có 11 năm vận hành liên tục không để xảy ra tai nạn dẫn đến nghỉ việc....

PV GAS dành nhiều hoạt động tôn vinh phụ nữ trong tháng 3

PV GAS dành nhiều hoạt động tôn vinh phụ nữ trong tháng 3

Trong tháng 3/2019, PV GAS và các đơn vị thành viên, trực thuộc đã tổ chức nhiều hoạt động vui tươi, sôi nổi...

Ban Nữ công PV GAS – Vườn hồng nhân ái và tươi đẹp

Ban Nữ công PV GAS – Vườn hồng nhân ái và tươi đẹp

Trong tập thể Tổng công ty Khí Việt Nam-PV GAS với gần 4.000 lao động kỹ thuật công nghệ cao, với con số 846...

2 liên quan

Khí Đông Nam Bộ vận hành an toàn, liên tục và hiệu quả

Khí Đông Nam Bộ vận hành an toàn, liên tục và hiệu quả

Năm 2018, Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam bộ (KĐN) đơn vị trưc thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS) đã...