Triển khai quyết định hợp nhất 2 cơ quan truyền thông

Triển khai quyết định hợp nhất 2 cơ quan truyền thông

Ngày 28/10, UBND tỉnh Bình Phước đã tổ chức Lễ công bố Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về...

17 liên quan

Đài Phát thanh – Truyền hình và báo Bình Phước 'về chung một nhà'

Đài Phát thanh – Truyền hình và báo Bình Phước 'về chung một nhà'

Theo đó, Đài Phát thanh - Truyền hình và báo Bình Phước chính thức hợp nhất, đi vào hoạt động với bốn loại...

17 liên quan

Bình Phước hợp nhất Báo và Đài Phát thanh truyền hình

Báo Bình Phước và Đài phát thanh - Truyền hình Bình Phước được hợp nhất thành cơ quan mới là Đài Phát thanh...

17 liên quan

Đài Phát thanh-Truyền hình và Báo Bình Phước đi vào hoạt động

Đài Phát thanh-Truyền hình và Báo Bình Phước đi vào hoạt động với bốn loại hình báo chí gồm báo in, báo...

Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước về mái nhà chung

Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước sẽ trực thuộc UBND tỉnh Bình Phước trên cơ sở hợp nhất 2 đơn...

17 liên quan

Thành lập Đài Phát thanh - truyền hình và báo Bình Phước

Sáng 28-10, UBND tỉnh Bình Phước đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập...

17 liên quan

Thành lập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước

Ngày 28-10, tỉnh Bình Phước tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Đài Phát thanh...

17 liên quan

Công bố lập Đài Phát thanh - Truyền hình và báo Bình Phước

Công bố lập Đài Phát thanh - Truyền hình và báo Bình Phước

Đài Phát thanh - Truyền hình và báo Bình Phước đi vào hoạt động với bốn loại hình báo chí gồm: Hai ấn phẩm...

Nhân sự mới tại Đắk Nông và Bình Phước

Các địa phương Đắk Nông, Bình Phước vừa công bố, trao quyết định về công tác cán bộ cho hàng loạt nhân sự mới.

Đài Phát thanh - Truyền hình và báo Bình Phước có giám đốc mới

Bà Nguyễn Thị Minh Nhâm được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc - tổng biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và...

Bình Phước: Ứng dụng phần mềm 'họp không giấy'.

Chiều ngày 8/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý...

124 liên quan