Nước muối sinh lý Vinamask bị đình chỉ lưu hành, thu hồi vì chất lượng kém

Nước muối sinh lý Vinamask bị đình chỉ lưu hành, thu hồi vì chất lượng kém

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế mới có quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi hồi nước muối sinh lý Vinamask trên...

6 liên quan

Thu hồi lô nước muối sinh lý có vi sinh vật

Thu hồi lô nước muối sinh lý có vi sinh vật

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm nước muối sinh lý...

6 liên quan

Tin tức đời sống mới nhất ngày 21/10/2018: Cha già chết lặng bên 4 chiếc quan tài trong căn nhà xây dở

Tin tức đời sống mới nhất ngày 21/10/2018: Cha già chết lặng bên 4 chiếc quan tài trong căn nhà xây dở

Tin tức đời sống mới nhất ngày 21/10/2018. Cập nhật tin đời sống mới nhất trên cả nước ngày 21/10/2018 trên...

6 liên quan

Đình chỉ lưu hành, thu hồi muối sinh lý đa năng của Công ty TNHH Vinamask

Đình chỉ lưu hành, thu hồi muối sinh lý đa năng của Công ty TNHH Vinamask

Cục Quản lý Dược có Công văn số 19650/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm nước muối...

3 liên quan

Đình chỉ lưu hành, thu hồi muối sinh lý Vinamask kém chất lượng

Đình chỉ lưu hành, thu hồi muối sinh lý Vinamask kém chất lượng

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) quyết định đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm nước muối sinh lý đa năng...

2 liên quan

Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm nước muối sinh lý đa năng của Vinamask

Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm nước muối sinh lý đa năng của Vinamask

Cục Quản lý Dược vừa có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Vinamask thu hồi lô nước muối sinh lý kém chất lượng,...

3 liên quan

Thu hồi lô nước muối sinh lý không đạt yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong sản phẩm

Thu hồi lô nước muối sinh lý không đạt yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong sản phẩm

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Vinamask thu hồi lô nước muối sinh lý kém chất...

3 liên quan

Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi sản phẩm không đạt chất lượng của Công ty Vinamask

Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi sản phẩm không đạt chất lượng của Công ty Vinamask

Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm không đạt chất lượng đối với...

2 liên quan