Ngành năng lượng cần đối diện với thách thức của cơ chế thị trường

Ngành năng lượng cần đối diện với thách thức của cơ chế thị trường

Các chuyên gia đặt ra các yêu cầu xây dựng ngành năng lượng quốc gia theo cơ chế thị trường, có khả năng hội...

19 liên quan

EU đảm bảo cho tất cả người dân Việt Nam được tiếp cận với năng lượng sạch

EU đảm bảo cho tất cả người dân Việt Nam được tiếp cận với năng lượng sạch

Liên minh châu Âu (EU) cam kết hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch sang năng lượng sạch, đồng thời đảm bảo tất cả...

8 liên quan

Chung tay vì Tương lai Năng lượng bền vững tại Việt Nam

Chung tay vì Tương lai Năng lượng bền vững tại Việt Nam

Chiều 26/11, tại Hà Nội, Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) đã tổ chức Hội nghị Cấp cao lần thứ 2 (HLM)...

8 liên quan

Khuyến nghị các giải pháp vì tương lai năng lượng bền vững tại Việt Nam

Khuyến nghị các giải pháp vì tương lai năng lượng bền vững tại Việt Nam

Chiều 26-11, tại Hà Nội, Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) đã tổ chức hội nghị cấp cao lần thứ 2. Hội...

8 liên quan

Chung tay vì tương lai năng lượng bền vững tại Việt Nam

Chung tay vì tương lai năng lượng bền vững tại Việt Nam

Ngày 26-11, tại Hà Nội, Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) tổ chức Hội nghị Cấp cao lần thứ 2. Hội nghị...

8 liên quan