Nhân lên sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Nhân lên sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Hôm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vui mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (QPTD),...

123 liên quan

Xây dựng nền quốc phòng vững mạnh

Xây dựng nền quốc phòng vững mạnh

Lịch sử phát triển của đất nước, của dân tộc ta gắn liền với các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ...

123 liên quan

Nhân điển hình, tạo tiềm lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Tối 19-12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (QUTƯ, BQP) tổ chức Chương trình gặp mặt, giao lưu...

123 liên quan

Ngày hội Quốc phòng toàn dân - nơi hội tụ sức mạnh bảo vệ Tổ quốc

Ðại tướng LƯƠNG CƯỜNG Bí thư T.Ư Ðảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt...

123 liên quan

Ngày hội Quốc phòng toàn dân - nét độc đáo trong văn hóa giữ nước thời đại Hồ Chí Minh

Lịch sử hàng nghìn năm lập quốc đã sản sinh ra một nền văn hóa giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đó là 'bản lĩnh...

5 liên quan

Thành tựu 30 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân

Quốc phòng Việt Nam là nền quốc phòng toàn dân (QPTD), bao gồm tổng thể các hoạt động chính trị, kinh tế,...

26 liên quan

Khẳng định tư duy sáng tạo của Đảng, sự chăm lo của toàn dân

Sáng 29-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng (BQP) phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học...

5 liên quan

Làm rõ truyền thống anh hùng, bản chất tốt đẹp của Quân đội nhân dân, vị trí, ý nghĩa của nền quốc phòng toàn dân(*)

Hôm nay, tôi rất vui mừng được tham dự Hội thảo khoa học với chủ đề 'Phát huy vai trò nòng cốt của quân đội...

5 liên quan