Ngân hàng MSB thay Tổng giám đốc

Ngân hàng MSB thay Tổng giám đốc

Từ 1/2/2020, ông Huỳnh Bửu Quang thôi làm Tổng giám đốc MSB để đảm nhận vai trò là Phó Chủ tịch thường trực...

18 liên quan

Ngân hàng Hàng Hải có Phó Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc mới

Ngân hàng Hàng Hải có Phó Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc mới

Hội đồng quản trị MSB sáng nay đã công bố bổ nhiệm nhân sự cấp cao vào vị trí Phó Chủ tịch thường trực HĐQT...

18 liên quan

Ngân hàng MSB thay Tổng Giám đốc

Ông Huỳnh Bửu Quang rời ghế Tổng Giám đốc và trở thành Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Hoàng Linh...

18 liên quan

Ông Nguyễn Hoàng Linh làm Quyền Tổng giám đốc MSB từ ngày 1/2/2020

Hội Đồng Quản Trị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa ra quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Bửu Quang -...

18 liên quan

MSB bổ nhiệm Phó Chủ tịch thường trực HĐQT và Tổng giám đốc mới

HĐQT Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Bửu Quang, nguyên Tổng giám...

18 liên quan

MSB bổ nhiệm Phó Chủ tịch thường trực HĐQT và Tổng giám đốc mới

HĐQT Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Bửu Quang, nguyên Tổng giám...

18 liên quan