Chủ tịch xã bị kỷ luật được giới thiệu ứng cử Chủ tịch Mặt trận

Chủ tịch xã bị kỷ luật được giới thiệu ứng cử Chủ tịch Mặt trận

Huyện ủy Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết sẽ yêu cầu UBND xã Ngư Thủy Trung xem xét lấy lại phiếu tín nhiệm...

Bầu chức danh mới Chủ tịch bị cách chức: 'Có năng lực'

Bầu chức danh mới Chủ tịch bị cách chức: 'Có năng lực'

Theo ông Lưỡng, có 80 đại biểu tham dự đại hội đều ủng hộ ông Ngãi, còn những người không ủng hộ là do có...

1 liên quan

Bầu chức danh mới Chủ tịch xã bị cách chức: Lời dân

Ông Lưỡng cho biết, do người dân phản đối bầu ông Ngãi làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận nên huyện tạm hoãn bầu...

1 liên quan

Chuyện lạ Quảng Bình: Cán bộ xã bị kỷ luật lại được giới thiệu làm Chủ tịch MTTQ

Nhiều ngày qua, rất nhiều người dân ở xã Ngư Thủy Trung (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) đã về trụ sở xã, phản...

Chủ tịch xã bị cách chức được bầu chủ tịch mặt trận, dân kiên quyết phản đối

Nhiều người dân địa phương, cho rằng nếu để chủ tịch xã dính hàng loạt sai phạm, bị kỷ luật cách chức mà...

Chủ tịch xã bị cách chức lại được bầu làm Chủ tịch mặt trận khiến dân bức xúc

Người dân địa phương cho rằng, nếu còn để cán bộ vi phạm tiếp tục nắm giữ chức vụ, quyền hạn thì làm mất...

Chủ tịch xã bị cách chức ứng cử Chủ tịch Mặt trận, người dân phản đối

Người dân đã kéo đến trụ sở, phản đối việc ông Ngô Gia Ngãi, cựu Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Trung (Quảng...