Xuất hiện điểm sạt trượt gần thủy điện Trung Sơn

Xuất hiện điểm sạt trượt gần thủy điện Trung Sơn

Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài và việc vận hành xả lũ khiến khu vực phía hạ lưu, cách chân đập nhà máy thủy...

3 liên quan

Thanh Hóa: Gần đập thủy điện Trung Sơn xuất hiện vết sạt trượt

Thanh Hóa: Gần đập thủy điện Trung Sơn xuất hiện vết sạt trượt

Gần đập Nhà máy thủy điện Trung Sơn, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) xuất hiện vết sạt trượt. Đánh giá về vấn đề...

18 liên quan

Thanh Hóa: Sạt trượt mái đào hạ lưu đập thủy điện Trung Sơn

Thanh Hóa: Sạt trượt mái đào hạ lưu đập thủy điện Trung Sơn

Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài và việc vận hành xả lũ khiến khu vực phía hạ lưu, cách chân đập nhà máy thủy...

Thanh Hóa: Sạt trượt mái đào hạ lưu đập thủy điện Trung Sơn
Thanh Hóa: Sạt trượt mái đào hạ lưu đập thủy điện Trung Sơn - Ảnh 1 Thanh Hóa: Sạt trượt mái đào hạ lưu đập thủy điện Trung Sơn - Ảnh 2 Thanh Hóa: Sạt trượt mái đào hạ lưu đập thủy điện Trung Sơn - Ảnh 3

Thanh Hóa: Sạt trượt mái đào hạ lưu đập thủy điện Trung Sơn

Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài và việc vận hành xả lũ, khu vực phía hạ lưu chân đập nhà máy thủy điện Trung...

18 liên quan

Vết sạt trượt có ảnh hưởng đến an toàn đập thủy điện Trung Sơn?

Vết sạt trượt có ảnh hưởng đến an toàn đập thủy điện Trung Sơn?

Do ảnh hưởng của mưa lũ và việc vận hành xả lũ khiến khu vực phía hạ lưu, gần chân đập nhà máy thủy điện Trung...

18 liên quan