Tiến sĩ nào bị thắt cổ vì gian lận ở trường thi?

Tiến sĩ nào bị thắt cổ vì gian lận ở trường thi?

Phó chủ khảo trường thi Thanh Hóa đã câu kết với chủ khảo Ngô Hải để gian lận khoa cử, chấm cho con trai của...

22 liên quan

Thời xưa chống gian lận thi cử bằng cách nào?

Thời xưa chống gian lận thi cử bằng cách nào?

Thời xưa coi trọng thi cử, vì đây là con đường tiến thân duy nhất của tầng lớp sĩ nhân. Do đó, việc thi cử...

5 liên quan

Vụ đánh tráo bài thi rúng động trong sử Việt

Vụ đánh tráo bài thi rúng động trong sử Việt

Vụ gian lận thi cử vào tháng 10/1775 đã khiến số phận của Đinh Thì Trung và Lê Quý Kiệt chia thành đôi ngả....

'Anh còn muốn cái cử nhân ư? Này! Tôi bán cho anh một xu thôi'

'Anh còn muốn cái cử nhân ư? Này! Tôi bán cho anh một xu thôi'

Thầy Dương Bá Trạc trong nhóm Đông Kinh Nghĩa Thục đã từng nói với học trò mình rằng: 'Anh còn muốn cái cử...

39 liên quan

Hai bản án tử hình vì tội chỉnh sửa bài thi từng chấn động trong sử Việt

Hai bản án tử hình vì tội chỉnh sửa bài thi từng chấn động trong sử Việt

Thời phong kiến, chỉnh sửa bài thi là tội rất nặng, người phạm tội có thể bị xử tử, bãi chức, phạt đánh gậy...

Hai bản án tử hình vì tội chỉnh sửa bài thi trong sử Việt

Hai bản án tử hình vì tội chỉnh sửa bài thi trong sử Việt

Thời phong kiến, chỉnh sửa bài thi là tội rất nặng, người phạm tội có thể bị xử tử, bãi chức, phạt đánh gậy...

Cao Bá Quát, Lê Quý Đôn... bị xử vì gian lận thi cử như thế nào?

Cao Bá Quát, Lê Quý Đôn... bị xử vì gian lận thi cử như thế nào?

Nhiều danh sĩ nước ta như Lê Hi, Lê Quý Đôn, Nguyễn Văn Siêu, Cao Bá Quát đã vướng vào những vụ gian lận thi...

3 liên quan

Tự ý sửa điểm bài thi, tiến sĩ bị khép tội thắt cổ chết

Tự ý sửa điểm bài thi, tiến sĩ bị khép tội thắt cổ chết

Vì sửa điểm mà Tiến sĩ Ngô Sách Tuân mặc dù là bậc đại khoa, công thần của triều đình đương thời vẫn bị thắt...

2 liên quan