LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng: Hơn 300 VĐV tham gia hội thao chào mừng Đại hội XII CĐ Việt Nam.

LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng: Hơn 300 VĐV tham gia hội thao chào mừng Đại hội XII CĐ Việt Nam.

Sáng 19.8, tại Trung tâm sinh hoạt văn hóa – thể thao CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng, LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng tổ chức khai...

3 liên quan

LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng: Nhiều hoạt động hỗ trợ cho học sinh đầu năm học mới.

LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng: Nhiều hoạt động hỗ trợ cho học sinh đầu năm học mới.

Sáng 01.9, tại Trung tâm sinh hoạt văn hóa – thể thao CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng, LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức...

37 liên quan

Sóc Trăng: Hơn 50 nữ cán bộ công đoàn chuyên trách tham gia hội thao
Sóc Trăng: Hơn 50 nữ cán bộ công đoàn chuyên trách tham gia hội thao - Ảnh 1 Sóc Trăng: Hơn 50 nữ cán bộ công đoàn chuyên trách tham gia hội thao - Ảnh 2 Sóc Trăng: Hơn 50 nữ cán bộ công đoàn chuyên trách tham gia hội thao - Ảnh 3

Sóc Trăng: Hơn 50 nữ cán bộ công đoàn chuyên trách tham gia hội thao

Sáng 26.7, tại Trung tâm Sinh hoạt Văn hóa, Thể thao CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng, LĐLĐ 3 tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang,...

Toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI)

Toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI)

Ngày 4.7, sau 2 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) đã bế mạc. Ban chấp...

Góp ý, thảo luận tại Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ 12 (khóa XI) tập trung vào nhiều vấn đề quan trọng

Góp ý, thảo luận tại Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ 12 (khóa XI) tập trung vào nhiều vấn đề quan trọng

Sáng 4.7, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý...