Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV: Thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019

Chiều 14-11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 với 90,31% đại biểu...

Cần phải tạo cơ chế liên kết trong sản xuất và đào tạo nguồn nhân lực

Cần phải tạo cơ chế liên kết trong sản xuất và đào tạo nguồn nhân lực

Đó là nội dung được đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Hoa (Bắc Giang) nêu lên khi phát biểu tại hội trường Quốc...

Xử lý nghiêm việc bao che hàng giả

Là nội dung được ông Trần Hữu Linh - Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường đề xuất trong Hội thảo...

Quản lý xây dựng - đô thị còn bất cập đòi hỏi người cán bộ phải có trình độ

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Bộ Xây dựng) sẽ tiếp tục bồi dưỡng cho các cán bộ quản lý nhà...

18 liên quan

Tư vấn pháp luật lưu động tại khu nhà trọ: Mô hình thiết thực, hiệu quả

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đặc biệt là việc sẽ tham gia các hiệp định...

10 liên quan

Đổi mới cách truyền thông, trợ giúp để nhiều người được thụ hưởng

Thời gian qua, công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) người khuyết tật (NKT) có khó khăn về tài chính đã góp phần...