Bí ẩn chiến mã bất chấp đau đớn cứu mạng Tào Tháo

Bí ẩn chiến mã bất chấp đau đớn cứu mạng Tào Tháo

Tào Tháo từng có trong tay ngựa Xích Thố nhưng Tuyệt Ảnh mới là con ngựa được ông nhất mực yêu quý.

Ngựa Xích Thố: Bảo mã sát chủ hay trung thành?

Ngựa Xích Thố: Bảo mã sát chủ hay trung thành?

Mặc dù có không ít lần đổi chủ, nhưng hầu hết những chủ nhân từng sở hữu ngựa Xích Thố đều phải nhận kết cục...

2 liên quan

Sức mạnh thật sự của Quan Vũ: Có khác xa với sử sách, điện ảnh?

Sức mạnh thật sự của Quan Vũ: Có khác xa với sử sách, điện ảnh?

Là danh tướng lừng lẫy thời Thục Hán, bản lĩnh của Quan Vũ được sử sách ghi chép lại chỉ là 'Chiến thần địch...

3 liên quan

'Chiến Thần' Lữ Bố - Vị tướng dũng mãnh bậc nhất thời Tam Quốc

'Chiến Thần' Lữ Bố - Vị tướng dũng mãnh bậc nhất thời Tam Quốc

Hơn cả Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi, Lữ Bố được xem là vị tướng dũng mãnh bậc nhất thời Tam Quốc.

'Chiến thần' Lữ Bố thành danh nhờ Trường mâu, không phải Phương thiên Họa kích?
'Chiến thần' Lữ Bố thành danh nhờ Trường mâu, không phải Phương thiên Họa kích? - Ảnh 1
'Chiến thần' Lữ Bố thành danh nhờ Trường mâu, không phải Phương thiên Họa kích? - Ảnh 2
'Chiến thần' Lữ Bố thành danh nhờ Trường mâu, không phải Phương thiên Họa kích? - Ảnh 3

'Chiến thần' Lữ Bố thành danh nhờ Trường mâu, không phải Phương thiên Họa kích?

Ảnh hưởng của Tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa, khiến hình tượng Lã Bố cưỡi ngựa Xích thố tay cầm Phương thiên...

2 liên quan

Ngựa xích thố huyền thoại của Quan Vũ, Lã Bố ngoài đời như thế nào?

Ngựa xích thố huyền thoại của Quan Vũ, Lã Bố ngoài đời như thế nào?

Ngựa Xích Thố là một con ngựa huyền thoại trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa và sử sách Trung Quốc từng...

1 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Những chiến mã nổi tiếng thời Tam quốc - cái tên nói lên tất cả

Xích Thố của Quan Vân Trường có màu đỏ nổi bật, Ô Vân Đạp Tuyết của Trương Phi lại có màu đen như chủ nhân…...

13 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: 'Lời nguyền' sát chủ của ngựa Xích Thố

Tam quốc diễn nghĩa: 'Lời nguyền' sát chủ của ngựa Xích Thố

Ngựa Xích Thố từng không ít lần đổi chủ, nhưng chỉ có duy nhất một người được chết yên lành, số còn lại đều...

3 liên quan