Giá nước cao người dân cũng có thể chấp nhận được nhưng…

Giá nước cao người dân cũng có thể chấp nhận được nhưng…

Người dân không quan trọng giá nước bao nhiêu, họ có thể chi trả như châu Âu với mức 11,5 USD /m3, nhưng người...

9 liên quan

Trà Vinh: Giám đốc Sở 5 năm không tiếp công dân

Trà Vinh: Giám đốc Sở 5 năm không tiếp công dân

55 liên quan

Sai phạm về tài chính gần 70 tỷ đồng trong công tác quản lý đất đai tại Trà Vinh

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có Thông báo kết luận Thanh tra về việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp...

55 liên quan

Nhiều Giám đốc Sở ở Trà Vinh 5 năm không tiếp công dân

Theo Thanh tra Chính phủ, một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm công tác tiếp công dân, đặc biệt là...

55 liên quan

'Lá chắn thép' nơi biên cương

'Lá chắn thép' nơi biên cương

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là nơi tập trung số lượng hàng hóa và người xuất, nhập cảnh khá lớn. Các...

Biên phòng Hà Tĩnh vượt thẩm quyền 'giam' xe hàng của DN khi qua cửa khẩu

Dù đã làm đầy đủ thủ tục thông quan tại hải quan, nhưng nhiều xe vận tải chở hàng hóa của DN vẫn bị lực lượng...

3 liên quan