Bộ TNMT phản hồi về nghi ngờ 'có lợi ích nhóm' trong khai thác khoáng sản

Bộ TNMT phản hồi về nghi ngờ 'có lợi ích nhóm' trong khai thác khoáng sản

Phải lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng do chậm ban hành quy định, Bộ TN&MT cho biết, đã...

5 liên quan

Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiêm khắc nhận trách nhiệm, kỷ luật loạt cán bộ

Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiêm khắc nhận trách nhiệm, kỷ luật loạt cán bộ

Bộ Tài nguyên và Môi trường 'xin nghiêm khắc nhận trách nhiệm' vì chậm trễ trình Chính phủ các Nghị định,...

16 liên quan

Bộ trưởng Trần Hồng Hà giải trình về con số thất thu 5.000 tỉ

Bộ trưởng Trần Hồng Hà giải trình về con số thất thu 5.000 tỉ

Việc thất thu 5.000 tỉ đồng là do Chính phủ chậm ban hành nghị định thực hiện Luật Khoáng sản và chính sách...

5 liên quan

Bộ TN-MT nhận trách nhiệm việc lùi thu tiền cấp quyền khoáng sản

Bộ TN-MT nhận trách nhiệm việc lùi thu tiền cấp quyền khoáng sản

Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, nếu bây giờ cho lùi thời hạn hay cho miễn tiền cấp...

Dự kiến lương cán bộ, công chức sẽ tăng vào năm 2020

Dự kiến lương cán bộ, công chức sẽ tăng vào năm 2020

Lương cơ sở là căn cứ để tính lương cho các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước,...

139 liên quan

Chính phủ muốn miễn thu 5.000 tỷ, ý kiến từ Ủy ban của Quốc hội

Chính phủ muốn miễn thu 5.000 tỷ, ý kiến từ Ủy ban của Quốc hội

Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, khai thác tài...

3 liên quan

QUỐC HỘI NGHE BÁO CÁO THẨM TRA VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ CHO LÙI THỜI GIAN THU TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC

QUỐC HỘI NGHE BÁO CÁO THẨM TRA VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ CHO LÙI THỜI GIAN THU TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC

Thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ 8, chiều 21/10, Quốc hội nghe Ủy ban Kinh tế báo cáo thẩm tra về việc đề...

3 liên quan

Đề nghị đưa nội dung cho phép lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước vào Nghị quyết kỳ họp

Đề nghị đưa nội dung cho phép lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước vào Nghị quyết kỳ họp

Chiều 21/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, trình bày Báo cáo thẩm tra về việc Chính phủ đề nghị Quốc...

117 liên quan

Thiệt hại 5.000 tỷ khi lùi thời gian thu tiền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước

Thiệt hại 5.000 tỷ khi lùi thời gian thu tiền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, lưu ý đây là số tiền không nhỏ trong điều kiện ngân sách...

16 liên quan

Chính phủ đề nghị miễn thu gần 5.000 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước

Chính phủ đề nghị miễn thu gần 5.000 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước

Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền cấp quyền...

Chậm ban hành 2 nghị định, ngân sách có nguy cơ mất 5.000 tỷ

Chậm ban hành 2 nghị định, ngân sách có nguy cơ mất 5.000 tỷ

Do Chính phủ chậm trễ trong việc ban hành 2 nghị định, khoảng 5.000 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng...

Chính phủ xin lùi thời gian truy thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước

Chính phủ xin lùi thời gian truy thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước

Theo tính toán của Chính phủ, tiền cấp quyền cho giai đoạn từ ngày 1-7-2011 đến ngày 20-1-2014 đối với khai...

117 liên quan

Chậm ban hành nghị định, ngân sách thất thoát hơn 5.000 tỷ đồng

Chậm ban hành nghị định, ngân sách thất thoát hơn 5.000 tỷ đồng

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, Nghị định 203 có hiệu lực từ ngày 20-1-2014, chậm 2 năm 7...