Cơ hội mới cho người lao động

Cơ hội mới cho người lao động

Từ ngày 8/11, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP quy định mức vay vốn được nâng lên gấp đôi so với quy định hiện hành...

3 liên quan

Từ 8/11, mức vay vốn tạo việc làm được nâng lên gấp đôi

Từ 8/11, mức vay vốn tạo việc làm được nâng lên gấp đôi

Nghị định số 74/2019/NĐ-CP quy định mức vay vốn được nâng lên gấp đôi so với quy định hiện hành sẽ chính thức...

663 liên quan

Từ ngày 8/11, mức vay vốn tạo việc làm sẽ tăng gấp đôi

Từ ngày 8/11, mức vay vốn tạo việc làm sẽ tăng gấp đôi

Người lao động (NLĐ) được vay mức tối đa 100 triệu đồng sẽ có thêm cơ hội để phát triển kinh tế, mở rộng sản...

663 liên quan

Từ tháng 11, xuất khẩu lao động sẽ được vay ưu đãi hơn 100 triệu đồng

Từ tháng 11, xuất khẩu lao động sẽ được vay ưu đãi hơn 100 triệu đồng

Từ ngày 8/11, người đi làm việc ở nước ngoài có thể được vay vốn trên 100 triệu đồng thay vì trên 50 triệu...

6 liên quan

Xuất khẩu lao động được vay ưu đãi hơn 100 triệu đồng

Từ ngày 8-11 tới đây, người đi làm việc ở nước ngoài có thể được vay vốn trên 100 triệu đồng (thay vì trên...

6 liên quan

Nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương chưa kịp thời

Nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương chưa kịp thời

Theo ông Nguyễn Mạnh Hoài, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bến Tre, nguồn vốn ủy thác từ ngân...

663 liên quan

Nâng mức cho vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX và người lao động

Nâng mức cho vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX và người lao động

Cụ thể, đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa là 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng...

22 liên quan