Thông qua Nghị quyết gia hạn hoạt động của Phái bộ LHQ

Thông qua Nghị quyết gia hạn hoạt động của Phái bộ LHQ

Ngày 13/1/2020, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, dưới sự chủ trì của Việt Nam, Hội đồng Bảo an (HĐBA)...

19 liên quan

Việt Nam chủ trì hoạt động mở của Hội đồng Bảo an

Việt Nam chủ trì hoạt động mở của Hội đồng Bảo an

Ngày 13/1, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, dưới sự chủ trì của Việt Nam, Hội đồng Bảo an đã họp thông...

19 liên quan

Việt Nam chủ trì cuộc họp của HĐBA, thông qua nghị quyết về Yemen

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp thông qua Nghị quyết 2505 gia hạn hoạt động của Phái bộ Liên hợp quốc...

19 liên quan

Việt Nam chủ trì cuộc họp Hội đồng Bảo an về tình hình Yemen, Colombia

Ngày 13/1, dưới sự chủ trì của Việt Nam, Hội đồng Bảo an (HĐBA) họp về hoạt động của các phái bộ Liên hợp...

19 liên quan

Việt Nam chủ trì cuộc họp HĐBA về tình hình Yemen, Colombia

Với tư cách chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 1/2020, Việt Nam chủ trì cuộc họp về hoạt động của...

19 liên quan

Việt Nam chủ trì cuộc họp của HĐBA, thông qua nghị quyết về Yemen

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp thông qua Nghị quyết 2505 gia hạn hoạt động của Phái bộ Liên hợp quốc...

19 liên quan