Mục tiêu đạt 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020: Cần cải cách mạnh mẽ hơn!

Mục tiêu đạt 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020: Cần cải cách mạnh mẽ hơn!

Tỷ lệ DN tạm ngừng kinh doanh và giải thể so với tổng số DN thành lập mới hàng năm trong giai đoạn 2017- 2019...

Bản đồ và các quy hoạch sử dụng đất: Doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận

Bản đồ và các quy hoạch sử dụng đất: Doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận

Đánh giá khả năng tiếp cận các thông tin, tài liệu của các cơ quan nhà nước trong tỉnh của doanh nghiệp do...

2 liên quan

Mục tiêu một triệu doanh nghiệp đến năm 2020 được thực hiện ra sao?

Theo Nghị quyết 35 năm 2016 của Chính phủ đặt ra mục tiêu cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động...

7 liên quan

Doanh nghiệp phải 'bồi dưỡng' cán bộ ngân hàng để được vay vốn

Theo kết quả khảo sát của VCCI đối với cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực tiếp cận tín dụng cho thấy, 39%...

45 liên quan

70% doanh nghiệp lo ngại tình trạng doanh nghiệp sân sau

Mối đe dọa lớn nhất đến sự phát triển của các doanh nghiệp tư nhân trong nước chính là các doanh nghiệp tư...

6 liên quan

Cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển doanh nghiêp: Cần tạo áp lực để thay đổi!

'Từ nay không chờ cải cách nữa mà phải tạo sức ép, liên tục tạo áp lực buộc phải thay đổi, nếu không khả năng...

45 liên quan

30% doanh nghiệp vẫn phải 'lót tay' cán bộ kiểm tra

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), doanh nghiệp vẫn than phiền vì chi phí 'lót tay' còn...

45 liên quan

Số lượng thủ tục, hồ sơ được thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia ngày càng tăng

Các doanh nghiệp vẫn tiếp tục đưa ra mong muốn cải thiện những khó khăn, hạn chế của thủ tục kiểm tra chuyên...

45 liên quan

Phải cải cách thật sự mạnh mẽ mới đạt mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020

Theo VCCI, cần có những biện pháp cải cách mạnh mẽ hơn rất nhiều không chỉ về gia nhập thị trường mà còn cả...

7 liên quan

Xây dựng một thể chế 'kim cương' bằng những cải cách đột phá

Sau nhiều nỗ lực, từ năm 2014 đến 2018, Việt Nam đã tăng 30 bậc xếp hạng về năng lực cạnh tranh.

7 liên quan

'6/10 doanh nghiệp đánh giá vẫn còn nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính'

'Đang có sự cải cách không đồng đều giữa các lĩnh vực, một số nơi thì cải cách liên tục nhưng một số nơi lại...

45 liên quan

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02 và Nghị quyết 35 của Chính phủ

Báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết 02 là một trong những sáng kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp...

45 liên quan

Vay được tiền ngân hàng còn khó hơn cả tìm đối tác

Đáng chú ý rằng vẫn có 39% doanh nghiệp cho biết rằng việc 'bồi dưỡng' cho cán bộ ngân hàng để vay được vốn...

45 liên quan

Chưa có doanh nghiệp nào nộp hồ sơ trực tuyến tại Bộ Xây dựng và Bộ Tư pháp

Báo cáo của VCCI về tình hình thực hiện Nghị quyết 02 năm 2019 và Nghị quyết 35 năm 2016 cho biết trong 17...

4 liên quan

Khó đạt mục tiêu phát triển 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020

Đánh giá mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 là tham vọng của Chính phủ, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban...

2 liên quan

Cải cách cần mạnh mẽ vượt trội để đạt 'thể chế kim cương'

TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI khẳng định, cải cách thể chế cần mạnh mẽ vượt trội để đạt 'thể chế kim cương',...

55 liên quan