Phải có sự phối hợp đồng bộ trong cổ phần hóa, thoái vốn DNNN

Phải có sự phối hợp đồng bộ trong cổ phần hóa, thoái vốn DNNN

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan tăng cường công...

162 liên quan

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ tháng 9/2019

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ tháng 9/2019

Đẩy mạnh quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; nâng mức vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa... là những thông...

22 liên quan

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 9/2019

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 9/2019

Đẩy mạnh quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; nâng mức vay đối với...

22 liên quan

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 23-27/9

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 23-27/9

Nâng mức vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và người lao động...

22 liên quan

Nghị quyết về chương trình hành động của Chính phủ về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước

Nghị quyết về chương trình hành động của Chính phủ về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị...

1 liên quan

Xảy ra vi phạm trong quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp: Xử lý trách nhiệm người đứng đầu

Xảy ra vi phạm trong quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp: Xử lý trách nhiệm người đứng đầu

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 73/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về tiếp tục hoàn...

162 liên quan

Gỡ vướng pháp lý, không làm phát sinh thêm thủ tục khi cổ phần hóa DNNN

Gỡ vướng pháp lý, không làm phát sinh thêm thủ tục khi cổ phần hóa DNNN

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, ngày 20/9, đã có công văn chỉ đạo các bộ, ngành liên quan nhằm tháo gỡ vướng...

162 liên quan