Chuẩn bị tăng lương cán bộ, công chức

Chuẩn bị tăng lương cán bộ, công chức

Theo dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...

13 liên quan

Đề xuất tăng lương cơ sở từ ngày 1/7

Đề xuất tăng lương cơ sở từ ngày 1/7

Theo dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...

13 liên quan

Mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức tăng thêm 7,38% từ ngày 1/7

Mức lương cơ sở hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng, mới đạt 42,39% so với mức lương tối thiểu vùng bình quân...

13 liên quan

Sẽ tăng lương cơ sở thêm 7,38%

Theo dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...

13 liên quan

Chi 61 nghìn tỷ tăng lương cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang

Dự toán chi ngân sách nhà nước, chi ngân sách trung ương và chi ngân sách địa phương theo cơ cấu chi năm 2020...

13 liên quan

Nguồn cải cách tiền lương trong năm 2020

Thực hiện Nghị quyết số 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết...

178 liên quan