Thách thức trong giai đoạn mới ở Panama

Thách thức trong giai đoạn mới ở Panama

Cựu Bộ trưởng Nông nghiệp L.Cortizo vừa đắc cử Tổng thống Panama nhiệm kỳ 2019-2024. Nhiều khó khăn đặt ra...

Bầu cử Tổng thống Panama: Cortizo của Đảng Dân chủ xã hội giành chiến thắng

Bầu cử Tổng thống Panama: Cortizo của Đảng Dân chủ xã hội giành chiến thắng

Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội Laurentino Cortizo đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống của...

Ông Laurentino Cortizo đắc cử Tổng thống Panama

Sau khi 95% số phiếu trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 5-5 tại Panama được kiểm đếm, Tòa Bầu cử của...

Tổng tuyển cử tại Panama: Ông Laurentino Cortizo đắc cử tổng thống

Với 33,07% phiếu ủng hộ trên tổng số 95,03% số phiếu được kiểm, doanh nhân-chính trị gia Laurentino...

1 liên quan

Tổng tuyển cử tại Panama: Ông Laurentino Cortizo đắc cử tổng thống

Với 33,07% phiếu ủng hộ trên tổng số 95,03% số phiếu được kiểm, doanh nhân-chính trị gia Laurentino...

Ông Laurentino Cortizo đắc cử tổng thống Panama

Ngày 5/5, Tòa Bầu cử Panama (TE) tuyên bố, với 33,07% phiếu ủng hộ trên tổng số 95,03% số phiếu được kiểm,...

Bầu cử Panama: Ứng cử viên đối lập Laurentino Cortizo đang dẫn đầu

Kết quả kiểm 55,13% phiếu của Tòa bầu cử Panama cho thấy ứng cử viên Laurentino Cortizo thuộc liên minh đối...