Nữ nghiên cứu sinh đạt giải nhất cuộc thi ý tưởng sáng tạo ở Australia

Nữ nghiên cứu sinh đạt giải nhất cuộc thi ý tưởng sáng tạo ở Australia

Nghiên cứu sinh Nguyễn Quỳnh Anh đã đạt giải nhất cuộc thi 'Thuyết trình ý tưởng nghiên cứu và đổi mới sáng...

1 liên quan

Australia: Giới khoa học Việt đoạt giải nhất nghiên cứu, sáng tạo

Australia: Giới khoa học Việt đoạt giải nhất nghiên cứu, sáng tạo

Nghiên cứu sinh Nguyễn Quỳnh Anh, Đại học UTS, với đề tài 'Cộng đồng vi sinh động trong quá trình đồng hóa...

2 liên quan

Kết nối, chia sẻ quan điểm tầm nhìn và kinh nghiệm tiếp cận, triển khai công nghiệp 4.0 tại tỉnh Quảng Ninh

Kết nối, chia sẻ quan điểm tầm nhìn và kinh nghiệm tiếp cận, triển khai công nghiệp 4.0 tại tỉnh Quảng Ninh

Đó là chủ đề của tọa đàm trong khuôn khổ Chương trình kết nối Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam 2018 được...

Chính phủ sẽ tạo môi trường tốt nhất cho trí thức người Việt đóng góp phát triển đất nước

Chính phủ sẽ tạo môi trường tốt nhất cho trí thức người Việt đóng góp phát triển đất nước

TS. Trịnh Toàn (Hoa Kỳ) khẳng định, không ai hiểu Việt Nam bằng người Việt Nam. Ông nhấn mạnh, 'phát triển...

7 liên quan

Trí thức người Việt ở nước ngoài muốn cùng xây dựng hệ sinh thái 4.0 không cần thù lao

Trí thức người Việt ở nước ngoài muốn cùng xây dựng hệ sinh thái 4.0 không cần thù lao

GS. Nghiêm Đức Long, một Việt kiều Australia phát biểu: 'tôi cam kết đồng hành, đóng góp cho Chính phủ trong...

21 liên quan