Chi tiết chứng minh Trương Phi không phải là kẻ hữu dũng vô mưu

Chi tiết chứng minh Trương Phi không phải là kẻ hữu dũng vô mưu

Tam quốc diễn nghĩa mô tả Trương Phi là một hổ tướng tính tình nóng nảy, hữu dũng vô mưu, hành xử lỗ mãng....

1 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Hoàng Trung liên tục thua trận mất nhiều trại khiến Lưu Bị lo lắng, vì sao Gia Cát Lượng vẫn bình thản?

Tam quốc diễn nghĩa: Hoàng Trung liên tục thua trận mất nhiều trại khiến Lưu Bị lo lắng, vì sao Gia Cát Lượng vẫn bình thản?

Năm 218, Hoàng Trung theo Lưu Bị tấn công lên Hán Trung - vùng đất Tào Tháo mới chiếm được của Trương Lỗ....

1 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Kết cục đau đớn của những kẻ từng ám sát Trương Phi

Để tế vong hồn Trương Phi, con trai của ông là Trương Bào đã cầm dao sắc, đem hai phản tướng là Phạm Cương,...

18 liên quan

Vì sao Lưu Bị không chọn Trương Phi làm thị vệ?

Trương Phi là đại tướng trong Ngũ hổ tướng, tuy tình thân như thủ túc, nguyện sống chết có nhau nhưng không...

Tam quốc diễn nghĩa: Trương Phi nhiều lần gặp họa vì chén rượu, bài học thức tỉnh hậu thế

Rượu chính là con dao hai lưỡi, có thể thành sự mà cũng có thể hỏng sự. Tính chất hai mặt ấy có thể nhìn...

6 liên quan

Trương Phi - Một trong Ngũ Hổ Thượng Tướng đầy dũng mãnh thời Tam Quốc

Lưu Bị sau khi lên ngôi đã sắc phong Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu và Hoàng Trung là Ngũ Hổ...

22 liên quan

Hổ tướng Trương Phi và cái chết đau đớn

Trương Phi là danh tướng nhà Thục Hán, tự Ích Đức, thường được gọi là Dực Đức. Ông sinh ra trong gia đình...

8 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật chấn động mà La Quán Trung cố ý chối bỏ không đưa vào trong bộ tiểu thuyết

Trong bộ tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa tác giả La Quán Trung không viết một dòng nào về người vợ của...

22 liên quan

Trương Phi trong chính sử khác xa 'Tam Quốc Diễn Nghĩa' như thế nào?

Một số tài liệu lịch sử ghi chép lại miêu tả Trương Phi là người viết chữ rất đẹp, vẽ tranh giỏi, đặc biệt...

22 liên quan

Vì sao Lưu Bị không chọn Trương Phi làm thị vệ?

Trương Phi - Quan Vũ - Lưu Bị tình thân như thủ túc, hiểu nhau tường tận và nguyện sống chết có nhau nhưng...

Đạo diễn phim 'Về nhà đi con' được đề nghị phong tặng danh hiệu NSƯT

Liên tiếp 'làm mưa làm gió' ở dòng phim truyền hình mấy năm gần đây, đạo diễn Nguyễn Danh Dũng có tên trong...

62 liên quan

Đạo diễn 'Về nhà đi con' được đề nghị phong tặng danh hiệu NSƯT

Nguyễn Danh Dũng - đạo diễn phim 'Về nhà đi con' được đề nghị phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

28 liên quan

Vì sao Lưu Bị không chọn Trương Phi làm thị vệ?

Trương Phi - Quan Vũ - Lưu Bị tình thân như thủ túc, hiểu nhau tường tận và nguyện sống chết có nhau nhưng...

5 liên quan