Doanh nghiệp sản xuất phân bón mong muốn được vào diện chịu thuế GTGT

Doanh nghiệp sản xuất phân bón mong muốn được vào diện chịu thuế GTGT

Doanh nghiệp sản xuất phân bón hiện đang rất mong chờ được đưa vào diện chịu thuế GTGT. Các doanh nghiệp cùng...

8 liên quan

Bộ Nông nghiệp vào cuộc làm rõ vụ chế phẩm cà phê nhuộm than pin

Bộ Nông nghiệp vào cuộc làm rõ vụ chế phẩm cà phê nhuộm than pin

Bộ Nông nghiệp vừa thành lập Tổ công tác xác minh làm rõ vụ việc chế phẩm cà phê nhuộm đen bằng pin tại tỉnh...

51 liên quan

Bộ NN-PTNN thành lập tổ xác minh vụ 'cà phê pin'

Bộ NN-PTNN thành lập tổ xác minh vụ 'cà phê pin'

Bộ NN-PTNT đã ra quyết định số 1441 thành lập Tổ công tác xác minh, làm rõ thông tin báo chí nêu liên quan...

64 liên quan

Bộ Nông nghiệp lập Tổ công tác xác minh, làm rõ vụ cà phê nhuộm pin

Bộ Nông nghiệp lập Tổ công tác xác minh, làm rõ vụ cà phê nhuộm pin

Ngày 24/4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành quyết định số 1441 thành lập Tổ công tác xác...

64 liên quan

Bộ Nông nghiệp thành lập tổ xác minh vụ 'cà phê trộn lõi pin'

Bộ Nông nghiệp thành lập tổ xác minh vụ 'cà phê trộn lõi pin'

Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn (Bộ NN&PTNT) đã thành tổ công tác xác minh vụ cà phê nhuộm bằng pin con...

Bộ Nông nghiệp lập Tổ công tác làm rõ vụ cà phê nhuộm pin

Bộ Nông nghiệp lập Tổ công tác làm rõ vụ cà phê nhuộm pin

Hôm nay (24/4), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã ra quyết định thành lập Tổ công tác xác...