8 nhà khoa học được đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2019

8 nhà khoa học được đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2019

Ngày 28/2, Bộ KH& CN cho biết, 8 nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật đã được đề cử xét...

3 liên quan

Đề cử 8 nhà khoa học được Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2019

Đề cử 8 nhà khoa học được Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2019

Ngày 28/2, đại diện lãnh đạo Bộ KH& CN cho biết, từ 45 hồ sơ đăng ký, 8 nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học...

3 liên quan

8 nhà khoa học được đề cử giải thưởng Tạ Quang Bửu 2019

8 nhà khoa học được đề cử giải thưởng Tạ Quang Bửu 2019

Trong số 8 nhà khoa học được đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019 có 6 hồ sơ đề cử cho tác giả của công...

1 liên quan

Tám nhà khoa học được đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019

Tám nhà khoa học được đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019

Sau gần hai tháng tiếp nhận hồ sơ, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia, cơ quan thường trực Giải...

3 liên quan

8 nhà khoa học được đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019

8 nhà khoa học được đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019

Từ 45 hồ sơ đăng ký, 8 nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật đã được đề cử xét tặng Giải...

7 liên quan

8 nhà khoa học được đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019

8 nhà khoa học được đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019

Thông tin từ Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia cho biết, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Tạ Quang...

7 liên quan

Công bố 6 đề cử xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019

Công bố 6 đề cử xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019

Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng thường niên của Bộ Khoa học và Công nghệ gắn liền với kỷ niệm Ngày...

3 liên quan

Đột phá trong công bố bài báo khoa học quốc tế của ĐH Việt Nam

Đột phá trong công bố bài báo khoa học quốc tế của ĐH Việt Nam

Nature Index 2018 do tổ chức Nature Research vừa công bố danh sách 10 đơn vị đứng đầu Việt Nam về công bố...