Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương
  Cục Thuế Bình Định có tân Cục trưởng sau 'tai tiếng' các án kỷ luật

  Cục Thuế Bình Định có tân Cục trưởng sau 'tai tiếng' các án kỷ luật

  Ông Nguyễn Đẩu, Vụ trưởng Vụ Kiểm tra nội bộ, được điều động giữ chức Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định kể...

  9 liên quan

  Vụ trưởng Tổng cục Thuế làm Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định

  Vụ trưởng Tổng cục Thuế làm Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định

  Tổng Cục thuế - Bộ Tài chính đã có các quyết định điều động một Vụ trưởng và một vụ Phó về đảm đương 2 chức...

  9 liên quan

  Lãnh đạo cũ chịu kỷ luật, Cục Thuế Bình Định có tân Cục trưởng

  Ông Nguyễn Đẩu, Vụ trưởng Vụ Kiểm tra nội bộ của Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa được điều động và bổ nhiệm...

  9 liên quan

  Cục Thuế Bình Định có Cục trưởng mới sau loạt lùm xùm các án kỷ luật

  Ông Nguyễn Đẩu, Vụ trưởng Vụ Kiểm tra nội bộ của Tổng cục Thuế được điều động và bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng...

  Vụ trưởng Tổng cục Thuế về làm Cục trưởng Cục Thuế Bình Định

  Tổng cục Thuế vừa có các quyết định điều động và bổ nhiệm Cục trưởng và Phó cục trưởng mới tại Cục Thuế tỉnh...

  9 liên quan

  Ông Nguyễn Đẩu được điều động làm Cục trưởng Cục thuế Bình Định

  Ông Nguyễn Đẩu, Vụ trưởng Vụ Kiểm tra nội bộ của Tổng cục Thuế được điều động giữ chức Cục trưởng Cục thuế...

  9 liên quan

  Vụ trưởng Tổng cục Thuế về làm Cục trưởng Cục Thuế Bình Định

  Ông Nguyễn Đẩu, Vụ trưởng Vụ Kiểm tra nội bộ của Tổng cục Thuế được điều động và bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng...