Cá thể hóa trong dinh dưỡng – hướng đi của chăm sóc dinh dưỡng trong tương lai

Cá thể hóa trong dinh dưỡng – hướng đi của chăm sóc dinh dưỡng trong tương lai

Ngày 11/11 vừa qua, Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề 'Tiếp cận cá thể hóa trong phát triển nguồn nhân...

2 liên quan

Cải thiện dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời vì tầm vóc Việt

Cải thiện dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời vì tầm vóc Việt

Dinh dưỡng là yếu tố môi trường quan trọng đối với sức khỏe, thể lực và trí tuệ của con người. Trong đó, 1.000...

3 liên quan

Giáo sư Lê Ngọc Thành: 'Trở thành người tốt mới trở thành được bác sĩ giỏi'

Giáo sư Lê Ngọc Thành: 'Trở thành người tốt mới trở thành được bác sĩ giỏi'

Đây là một trong 6 điều hết sức quan trọng mà Giáo sư Lê Ngọc Thành-Chủ nhiệm Khoa Y dược căn dặn sinh viên...

3 liên quan

Cải thiện dinh dưỡng vì tầm vóc Việt

Cải thiện dinh dưỡng vì tầm vóc Việt

Ngày 22/5, Hội dinh dưỡng Việt Nam phối hợp trường Đại học Đông Á tổ chức Hội nghị khoa học dinh dưỡng và...

Bệnh viện Việt học cách chăm sóc dinh dưỡng kiểu Nhật

Bệnh viện Việt học cách chăm sóc dinh dưỡng kiểu Nhật

Tăng cường hoạt động dinh dưỡng lâm sàng tại Việt Nam

Tăng cường hoạt động dinh dưỡng lâm sàng tại Việt Nam

Hội thảo khoa học 'Tăng cường các hoạt động dinh dưỡng lâm sàng và tăng cường nguồn nhân lực dinh dưỡng tại...