Dân Yên Bái sợ hãi sống dưới chân đập nứt của nhà máy quặng

Dân Yên Bái sợ hãi sống dưới chân đập nứt của nhà máy quặng

Trước tình hình con đập bị vỡ, nứt, chính quyền xã cũng phải cảnh giới, cảnh báo nhân dân và di dời một hộ...

Hiệu quả từ một chủ trương đúng

Hiệu quả từ một chủ trương đúng

Gần 15 năm trước, với mục tiêu khai thác những tiềm năng sẵn có, huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã thực hiện chủ...

1 liên quan

Công ty cổ phần Khai khoáng Minh Đức đã hoàn trả lại ruộng cho người dân

Sau khi Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) có đăng bài viết: Công ty khai khoáng ở Yên Bái 'biến' ruộng lúa...

Công ty khai khoáng ở Yên Bái 'biến' ruộng lúa thành đồng hoang

Vệc công ty Minh Đức ở Yên Bái mua đất ruộng cấy lúa nước của người dân xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên thông...

Đích đến không còn xa

Sau 8 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay bộ mặt nông thôn Trấn Yên có...

Trấn Yên, cánh chim đầu đàn trong XDNTM

Sau hơn 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), huyện Trấn Yên đã...

2 liên quan