Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Tang vật được sung công quỹ

Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Tang vật được sung công quỹ

Toàn bộ tang vật trong vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng sẽ bị tịch thu, chuyển sang Kho bạc Nhà nước.

33 liên quan

Bán 1 USD cũng bị phạt nặng như bán 1 triệu USD: Quá vô lý

Bán 1 USD cũng bị phạt nặng như bán 1 triệu USD: Quá vô lý

Bất kể mua bán ngoại tệ với số tiền lớn nhỏ bao nhiêu không cần biết, miễn là thực hiện hành vi mua bán...

Bán 1 USD cũng bị phạt nặng như bán 1 triệu USD: Quá vô lý

Bất kể mua bán ngoại tệ với số tiền lớn nhỏ bao nhiêu không cần biết, miễn là thực hiện hành vi mua bán...

Đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Anh thợ điện nói gì?

Anh Rê nhận được tiền USD do người thân gửi tặng nên đến tiệm vàng Thảo Lực để đổi thành 2,3 triệu đồng....

13 liên quan

Cửa hàng vàng bị phạt 'khủng' sau khi đổi 100 USD cho anh thợ điện

Vào tiệm vàng đổi 100 USD lấy 2,2 triệu đồng, anh Rê bị lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm, phạt 90...

12 liên quan

Đổi 100 USD sang tiền Việt, 1 thợ điện bị phạt 90 triệu đồng

Một thợ điện đem 100 USD vào tiệm vàng để đổi lấy hơn 2 triệu đồng nhưng bị phạt đến 90 triệu đồng.