Không xử lý gỗ lậu, trưởng ban quản lý rừng bị đình chỉ chức vụ

Không xử lý gỗ lậu, trưởng ban quản lý rừng bị đình chỉ chức vụ

Ông Nguyễn Hữu Thinh, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Tiêm bị tạm đình chỉ chức vụ.

Hà Tĩnh: Tạm đình chỉ Trưởng BQL rừng phòng hộ

Hà Tĩnh: Tạm đình chỉ Trưởng BQL rừng phòng hộ

Để nhiều người vận chuyển gỗ trái phép về các khu dân cư công khai giữa ban ngày và đi qua trạm của BQL rừng...

Hà Tĩnh: Tạm đình chỉ chức vụ Trưởng BQL rừng Phòng hộ Sông Tiêm

Hà Tĩnh: Tạm đình chỉ chức vụ Trưởng BQL rừng Phòng hộ Sông Tiêm

Ông Nguyễn Hữu Thinh- Trưởng Ban QL rừng Phòng hộ Sông Tiêm(Hà Tĩnh) vừa bị tạm đình chỉ chức vụ liên quan...

9 liên quan

Tạm đình chỉ chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Tiêm

Tạm đình chỉ chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Tiêm

Sở NN-PTNT tỉnh Hà Tĩnh có quyết định tạm đình chỉ chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Tiêm...

Tạm đình chỉ chức vụ Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Tiêm

Tạm đình chỉ chức vụ Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Tiêm

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh tạm đình chỉ chức vụ Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ...

9 liên quan

Hà Tĩnh tạm đình chỉ chức vụ Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Tiêm

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngày 27/3, Sở đã có Quyết định số 128/QĐ-SNN...

Đình chỉ công tác trưởng ban quản lý rừng vì để gỗ 'lọt' ra ngoài

Đình chỉ công tác trưởng ban quản lý rừng vì để gỗ 'lọt' ra ngoài

Để tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép diễn ra trên địa bàn, một Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ...

6 liên quan

Hà Tĩnh: Để rừng bị tàn phá, Trưởng BQL rừng bị đình chỉ chức vụ

Hà Tĩnh: Để rừng bị tàn phá, Trưởng BQL rừng bị đình chỉ chức vụ

Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Nguyễn...

471 liên quan