Đề nghị khai trừ đảng cán bộ huyện làm giả hồ sơ

Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đồng Nai vừa đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Hiệp Quế, Huyện ủy...

Đồng Nai: Đề nghị khai trừ đảng 1 nguyên trưởng phòng

Đồng Nai: Đề nghị khai trừ đảng 1 nguyên trưởng phòng

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật nguyên trưởng phòng...

Xem xét, đề nghị khai trừ Đảng một trường hợp làm giả hồ sơ

Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy vừa tổ chức kỳ họp thứ 33, khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 để xem xét một số nội...

Đề nghị khai trừ Đảng nguyên trưởng phòng kinh tế hạ tầng làm giả hồ sơ

Ngày 24-10, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai Huỳnh Văn Hồng cho biết, vừa đề nghị Ban Thường vụ...

Làm giả hồ sơ cá nhân, nguyên một trưởng phòng bị đề nghị khai trừ Đảng

Ngày 24-10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đồng Nai đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng...

Nguyên trưởng phòng KT hạ tầng dùng bằng cấp không hợp pháp

Ông Nguyễn Hiệp Quế (cán bộ phòng Nội vụ huyện Thống Nhất, Đồng Nai), nguyên Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng,...

Khai trừ Đảng nguyên Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng sử dụng bằng cấp không hợp pháp

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) đã họp và quyết định khai trừ đảng đối với ông...