Dối trá, gian manh, độc ác... cũng chỉ vì tiền

Dối trá, gian manh, độc ác... cũng chỉ vì tiền

Đồng tiền phản ánh đầy đủ bản chất xấu xa của những người khi trở thành nô lệ của nó, đó là sự dối trá, tham...

Nguồn tài sản khổng lồ của Nhà nước thất thoát do đâu?

Nguồn tài sản khổng lồ của Nhà nước thất thoát do đâu?

Trong nhiều năm qua, tham nhũng trong lĩnh vực đất đai là một trong những loại hình tham nhũng phổ biến và...

Đất nước sẽ ra sao khi vẫn còn nhiều thanh niên sống vô cảm?

Đất nước sẽ ra sao khi vẫn còn nhiều thanh niên sống vô cảm?

Người vô cảm dễ dẫn đến những hành vi cực đoan, hành động ngược lại chuẩn mực đạo đức, thuần phong mĩ tục.

3 liên quan

Người yêu nước phải luôn tỉnh táo và hành động có trách nhiệm với Quốc gia

Người yêu nước phải luôn tỉnh táo và hành động có trách nhiệm với Quốc gia

Những hình ảnh mang tính chất bạo động, phá hoại tài sản, chống người thi hành công vụ ở Bình Thuận hoàn toàn...

72 liên quan

Hãy nghĩ cho dân, đừng lo áp lực, quá tải cho cơ quan nhà nước!

Hãy nghĩ cho dân, đừng lo áp lực, quá tải cho cơ quan nhà nước!

Lúc sinh thời Bác Hồ đã từng dạy: 'Dân chủ là để làm sao cho dân được mở miệng ra'.

2 liên quan

'Có đại đoàn kết thì tương lai chắc chắn sẽ vẻ vang' (*)

'Có đại đoàn kết thì tương lai chắc chắn sẽ vẻ vang' (*)

Cả dân tộc cùng đồng lòng, quyết tâm ngăn chặn âm mưu gây chiến của các thế lực ngoại bang và quyết không...

Người dân đang phải gánh nhiều thuế, phí lắm rồi!

Người dân đang phải gánh nhiều thuế, phí lắm rồi!

Nếu phương án thu thuế nhà của Bộ Tài chính được chấp thuận thì một bộ phận rất lớn cư dân vừa phải lo trả...