Quảng Nam: Dữ liệu 20.000 sổ đỏ bị mất cùng 2 chiếc máy tính

Quảng Nam: Dữ liệu 20.000 sổ đỏ bị mất cùng 2 chiếc máy tính

Ngày 25/10, Đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị đang điều...

97 liên quan

Máy tính chứa dữ liệu đất đai và 20.000 sổ đỏ của người dân Quảng Nam bị đánh cắp

Máy tính chứa dữ liệu đất đai và 20.000 sổ đỏ của người dân Quảng Nam bị đánh cắp

Cơ quan công an đang tiến hành điều tra vụ 2 chiếc máy tính chứa hàng ngàn thông tin địa chính quan trọng...

97 liên quan

Quảng Nam: Mất hai máy tính chứa dữ liệu hơn 20.000 sổ đỏ

Quảng Nam: Mất hai máy tính chứa dữ liệu hơn 20.000 sổ đỏ

Hai máy tính bị mất chứa toàn bộ dữ liệu và lưu giữ hồ sơ đo đạc đất đai của tỉnh Quảng Nam suốt nhiều năm...

4 liên quan

Truy tìm 2 máy tính chứa dữ liệu 20.000 sổ đỏ ở Quảng Nam

Truy tìm 2 máy tính chứa dữ liệu 20.000 sổ đỏ ở Quảng Nam

Đội đo đạc số 8 thuộc Tổng Công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam trình báo bị mất 2 máy tính chứa dữ liệu...

97 liên quan

Hai chiếc máy tính chứa dữ liệu 20 nghìn sổ đỏ bị mất trộm

Hai chiếc máy tính chứa dữ liệu 20 nghìn sổ đỏ bị mất trộm

Dữ liệu trong hai máy tính xách tay bị mất trộm chứa toàn bộ dữ liệu đất đai nhiều địa phương của tỉnh Quảng...

97 liên quan

Hai chiếc máy tính chứa dữ liệu 20 nghìn sổ đỏ bị mất trộm

Hai chiếc máy tính chứa dữ liệu 20 nghìn sổ đỏ bị mất trộm

Dữ liệu trong hai máy tính xách tay bị mất trộm chứa toàn bộ dữ liệu đất đai nhiều địa phương của tỉnh Quảng...

4 liên quan

Nhiều dữ liệu, hồ sơ đất đai biến mất cùng chiếc máy tính bị trộm

Nhiều dữ liệu, hồ sơ đất đai biến mất cùng chiếc máy tính bị trộm

Máy tính bị mất chứa nhiều dữ liệu, hồ sơ địa chính và hơn 20 ngàn sổ đỏ đã ký xác nhận lưu giữ dưới dạng...