Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát và giải quyết đơn KNTC trong hoạt động tư pháp

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát và giải quyết đơn KNTC trong hoạt động tư pháp

Để làm tốt công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thì đội ngũ cán bộ,...

17 liên quan

Tạo chuyển biến về chất lượng công vụ ở các cơ quan tham mưu cấp chiến lược

Tạo chuyển biến về chất lượng công vụ ở các cơ quan tham mưu cấp chiến lược

Nhận thức rõ vai trò, vị trí của các cơ quan tham mưu, hoạch định chính sách cấp chiến lược, Đảng ủy Khối...

32 liên quan

Điểm mới của Thông tư liên tịch quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của BLTTHS về khiếu nại, tố cáo

Điểm mới của Thông tư liên tịch quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của BLTTHS về khiếu nại, tố cáo

Thông tư liên tịch số 02/2018 gồm 05 chương, 19 điều, có nhiều điểm mới so với Thông tư liên tịch số 02/2005...

Tìm hiểu về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Tìm hiểu về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Ngày 02/02/2016, Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quyết định số 51/QĐ-VKSTC-V12 về việc ban hành Quy chế...

66 liên quan

Bản tin Kiểm sát ngày 10/8
Bản tin Kiểm sát ngày 10/8 - Ảnh 1 Bản tin Kiểm sát ngày 10/8 - Ảnh 2 Bản tin Kiểm sát ngày 10/8 - Ảnh 3

Bản tin Kiểm sát ngày 10/8

Những hoạt động của VKSND tỉnh Điện Biên, Bắc Giang, Quảng Nam, Gia Lai, Tiền Giang là những nội dung chính...

Đà Nẵng: Bi hài tòa phải sửa bản án vì … nghe nhầm

Đà Nẵng: Bi hài tòa phải sửa bản án vì … nghe nhầm

Sự việc nói trên vừa xảy ra ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. Tiến hành tìm hiểu sự việc, PV báo Người Đưa Tin còn...