Việt Nam cử thêm một sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

Việt Nam cử thêm một sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

Trung tá Nguyễn Kim Tỉnh của Cục Gìn giữ hòa Bình Việt Nam đi làm nhiệm vụ sĩ quan tham mưu tại Phái bộ gìn...

10 liên quan

Công bố quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ

Chiều 13/2, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ.

Không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội

* Thêm một sĩ quan Việt Nam đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

Thêm một sĩ quan Việt Nam đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Xu-đăng

TTXVN - Chiều 13-2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch nước và giao nhiệm vụ...

Việt Nam có thêm 'cánh chim hòa bình' tại Nam Sudan

Chia sẻ tại buổi lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp...

Thêm một sĩ quan Việt Nam làm nhiệm vụ tại phái bộ Nam Sudan

Thêm một sĩ quan Việt Nam làm nhiệm vụ tại phái bộ Nam Sudan

Chiều 13/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức công bố, trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan quân...

Trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi gìn giữ hòa bình

Chiều 13-2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao quyết định của Chủ tịch nước và giao nhiệm vụ cho sĩ...

5 liên quan

Thêm một sĩ quan Việt Nam làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

Chiều 13/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch nước và giao nhiệm vụ cho sĩ...