Hiện vật khai quật tại di tích Hải Vân Quan tạm lưu giữ tại Bảo tàng cổ vật cung đình Huế

Hiện vật khai quật tại di tích Hải Vân Quan tạm lưu giữ tại Bảo tàng cổ vật cung đình Huế

10 liên quan

Hiện vật khai quật tại di tích Hải Vân Quan tạm lưu giữ tại Bảo tàng cổ vật cung đình Huế

Hiện vật khai quật tại di tích Hải Vân Quan tạm lưu giữ tại Bảo tàng cổ vật cung đình Huế

1 liên quan

Hiện vật khai quật tại di tích Hải Vân Quan tạm lưu giữ tại Bảo tàng cổ vật cung đình Huế

Hiện vật khai quật tại di tích Hải Vân Quan tạm lưu giữ tại Bảo tàng cổ vật cung đình Huế

10 liên quan

Khai quật khảo cổ tại di tích Hải Vân Quan

Khai quật khảo cổ tại di tích Hải Vân Quan

Ngày 10/5, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, Bộ VHTTDL cho phép Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô...

1 liên quan

Khai quật khảo cổ di tích Hải Vân Quan ở độ cao 500 m

Khai quật khảo cổ di tích Hải Vân Quan ở độ cao 500 m

Việc khai quật khảo cổ di tích Hải Vân Quan nhằm làm phát lộ các dấu vết của tường thành, đồn phòng thủ của...

1 liên quan

Khai quật khảo cổ tại di tích Hải Vân Quan
Khai quật khảo cổ tại di tích Hải Vân Quan - Ảnh 1 Khai quật khảo cổ tại di tích Hải Vân Quan - Ảnh 2 Khai quật khảo cổ tại di tích Hải Vân Quan - Ảnh 3

Khai quật khảo cổ tại di tích Hải Vân Quan

Ngày 10/5, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết Trung tâm đã phối hợp...

10 liên quan

Khai quật khảo cổ tại di tích quốc gia Hải Vân Quan

Khai quật khảo cổ tại di tích quốc gia Hải Vân Quan

Từ nay đến ngày 3-9, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quốc gia khai quật...

1 liên quan