Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương
  Bổ nhiệm nhân sự Bộ Nội vụ

  Bổ nhiệm nhân sự Bộ Nội vụ

  Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân hôm qua trao các quyết định về công tác cán bộ, bổ nhiệm lãnh đạo Ban Thi đua...

  4 liên quan

  Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông bổ nhiệm lãnh đạo mới

  Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông bổ nhiệm lãnh đạo mới

  Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Giao thông - Vận tải vừa đồng loạt triển khai công tác cán bộ, công...

  13 liên quan

  Bộ Nội vụ bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị

  Bộ trưởng Bộ Nội vụ trao quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư,...

  4 liên quan

  Nhân sự mới của Ban Bí thư, Bộ Nội vụ

  Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ký các quyết định về công tác cán bộ.

  4 liên quan

  Chuẩn y chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam

  Ngày 27/3, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công...

  4 liên quan

  Bổ nhiệm nhân sự Bộ Nội vụ

  Ngày 27/3, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trao các quyết định về công tác cán bộ.

  4 liên quan