Bổ nhiệm nhân sự bộ, ngành, địa phương trong nước tuần qua

Bổ nhiệm nhân sự bộ, ngành, địa phương trong nước tuần qua

Tuần qua, nhiều nhân sự của các bộ, ngành, địa phương trong cả nước đã được bổ nhiệm chức danh mới, vị trí...

2 liên quan

Hai nhân sự mới cấp cao tại Ngân hàng Nhà nước

Hai nhân sự mới cấp cao tại Ngân hàng Nhà nước

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa bổ nhiệm hai vị trí lãnh đạo tại Vụ Giám sát an toàn hệ thống ngân hàng,...

1 liên quan

Bổ nhiệm nhân sự cấp cao tại Ngân hàng Nhà nước

Bổ nhiệm nhân sự cấp cao tại Ngân hàng Nhà nước

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa bổ nhiệm hai vị trí lãnh đạo tại Vụ Giám sát an toàn hệ thống ngân hàng,...

15 liên quan

Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt 11 Bộ ngành
Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt 11 Bộ ngành - Ảnh 1 Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt 11 Bộ ngành - Ảnh 2 Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt 11 Bộ ngành - Ảnh 3

Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt 11 Bộ ngành

Các Bộ: Công an, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên Môi trường, Tài chính, Công Thương, Ngân hàng Nhà...

2 liên quan

Ông Nguyễn Phi Lân làm Vụ trưởng Vụ Giám sát an toàn hệ thống ngân hàng

Ông Nguyễn Phi Lân làm Vụ trưởng Vụ Giám sát an toàn hệ thống ngân hàng

Ông Nguyễn Phi Lân, Phó Vụ trưởng, Phụ trách Vụ Giám sát an toàn hệ thống ngân hàng vừa được bổ nhiệm giữ...

Vụ Giám sát an toàn hệ thống ngân hàng có vụ trưởng, vụ phó

Vụ Giám sát an toàn hệ thống ngân hàng có vụ trưởng, vụ phó

Ngoài ông Lân đảm nhiệm vị trí Vụ trưởng, NHNN cũng bổ nhiệm ông Bùi Văn Hải, Trưởng phòng tổng hợp, giữ chức...