Bao bì Biên Hòa (SVI) thay đổi hơn nửa số thành viên HĐQT

Bao bì Biên Hòa (SVI) thay đổi hơn nửa số thành viên HĐQT

HĐQT CTCP Bao bì Biên Hòa (SVI – sàn HOSE) vừa thông qua đơn từ nhiệm của 4 thành viên HĐQT và danh sách đề...

2 liên quan

Phanh phui sai phạm vụ bán công ty Xuất nhập khẩu nông sản Hà Nội

Phanh phui sai phạm vụ bán công ty Xuất nhập khẩu nông sản Hà Nội

Việc xác định giá trị Công ty Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội (Agrexport), xác định giá khởi điểm...

Thanh tra Chính phủ chỉ loạt sai phạm vụ bán đấu giá Agrexport Hà Nội

'Việc xác định giá trị công ty, xác định giá khởi điểm bán doanh nghiệp không chính xác tại Công ty TNHH...

Thanh tra Chính phủ chỉ loạt sai phạm vụ bán đấu giá Agrexport Hà Nội

'Việc xác định giá trị công ty, xác định giá khởi điểm bán doanh nghiệp không chính xác tại Công ty TNHH...

Thanh tra Chính phủ chỉ loạt sai phạm vụ bán đấu giá Agrexport Hà Nội

'Việc xác định giá trị công ty, xác định giá khởi điểm bán doanh nghiệp không chính xác tại Công ty TNHH...

Nhiều khuyết điểm trong bán đấu giá Công ty Agrexport Hà Nội

Ngày 8-11, Thanh tra Chính phủ (TTCP) ra Thông báo số 1929/TB-TTCP, thông báo Kết luận thanh tra việc chấp...

274 liên quan