Trưởng công an xã đuối nước khi tắm biển

Trưởng công an xã đuối nước khi tắm biển

Trong lúc tắm biển ở Đà Nẵng, một cán bộ công an xã ở tỉnh Nghệ An bị chuột rút dẫn đến đuối nước.

16 liên quan

Trưởng công an xã tử vong khi đang tắm biển ở Đà Nẵng

Trưởng công an xã tử vong khi đang tắm biển ở Đà Nẵng

Vị trưởng công an xã ở Nghệ An tử vong khi đang tắm biển tại Đà Nẵng cùng nhiều người trong đoàn công tác...

7 liên quan

Trưởng Công an xã ở Nghệ An chết đuối trong chuyến đi công tác miền Nam

Trưởng Công an xã ở Nghệ An chết đuối trong chuyến đi công tác miền Nam

Trong chuyến công tác học tập kinh nghiệm ở các tỉnh phía Nam, trưởng công an xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh...

16 liên quan

Trưởng công an xã ở Nghệ An chết đuối lúc tắm biển Đà Nẵng

Trưởng công an xã ở Nghệ An chết đuối lúc tắm biển Đà Nẵng

Trong lúc tắm biển ở Đà Nẵng, ông Tuyết không may bị chuột rút, dẫn tới đuối nước.

16 liên quan

Trưởng công an xã ở Nghệ An chết đuối lúc tắm biển Đà Nẵng

Trưởng công an xã ở Nghệ An chết đuối lúc tắm biển Đà Nẵng

Trong lúc tắm biển ở Đà Nẵng, ông Tuyết không may bị chuột rút, dẫn tới đuối nước.

16 liên quan

Trưởng công an xã tử vong tại biển Đà Nẵng

Trưởng công an xã tử vong tại biển Đà Nẵng

Trong quá trình đi công tác, đoàn của HĐND xã Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) ghé tắm biển ở Đà Nẵng...

7 liên quan

Trưởng công an xã ở Nghệ An đuối nước khi tắm biển Đà Nẵng

Trưởng công an xã ở Nghệ An đuối nước khi tắm biển Đà Nẵng

Trong lúc tắm biển tại Đà Nẵng, trường công an xã không may đuối nước tử vong.

16 liên quan

Trưởng công an xã ở Nghệ An tử vong khi đi tắm biển

Trưởng công an xã ở Nghệ An tử vong khi đi tắm biển

Trong lúc tắm biển, Trưởng công an xã ở Nghệ An không may bị chuột rút tử vong.