Quảng Ngãi: Tiếp nhận và điều động nhân sự thuộc sở LĐ-TB&XH

Quảng Ngãi: Tiếp nhận và điều động nhân sự thuộc sở LĐ-TB&XH

Sáng ngày 1/10/2018, Sở LĐ-TB&XH đã công bố Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc bổ nhiệm PGĐ Sở và...

Điều động và bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt ở Quảng Ngãi

Điều động và bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt ở Quảng Ngãi

Sáng 21/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức công bố và trao các Quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác...

1 liên quan

Quảng Ngãi: Luân chuyển, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo

Quảng Ngãi: Luân chuyển, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo

Sáng 21/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức công bố và trao các quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác...

6 liên quan

Quảng Ngãi: Bổ nhiệm, luân chuyển nhiều cán bộ sở, ngành và huyện

Quảng Ngãi: Bổ nhiệm, luân chuyển nhiều cán bộ sở, ngành và huyện

Ngày 21/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ đối với lãnh...

3 liên quan

Quảng Ngãi luân chuyển, điều động nhiều nhân sự

Quảng Ngãi luân chuyển, điều động nhiều nhân sự

Có 9 nhân sự được luân chuyển, điều động tại các vị trí cấp huyện, sở và tương đương.

21 liên quan

Quảng Ngãi luân chuyển, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo sở, ngành và địa phương

Quảng Ngãi luân chuyển, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo sở, ngành và địa phương

Sáng 21.9, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức công bố và trao các quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác...

109 liên quan