Nhân sự lãnh đạo mới tại 2 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Bến Tre

Nhân sự lãnh đạo mới tại 2 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Bến Tre

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa tổ chức công bố và trao quyết định điều động 2 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND...

5 liên quan

Bến Tre: Bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Bến Tre: Bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 28/8, tại phiên họp bất thường, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre (khóa IX) đã tiến hành bầu bổ sung 2 Phó...

62 liên quan

Bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

Các đồng chí Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Trúc Sơn được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ...

62 liên quan

Hai tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre là ai?

Hai tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre là ai?

Ngày 28/8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường)...

19 liên quan

Kiện toàn nhân sự lãnh đạo 2 tỉnh

Kiện toàn nhân sự lãnh đạo 2 tỉnh

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa tổ chức công bố và trao quyết định điều động 2 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND...

5 liên quan

Bến Tre bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Bến Tre bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 28-8, HĐND tỉnh Bến Tre khóa IX đã tổ chức Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) để tiến hành bầu bổ sung...

62 liên quan

Bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre

Bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre

Ngày 28/8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường),...

1 liên quan

Điều động, bổ nhiệm nhân sự các tỉnh Long An, Hưng Yên, Bến Tre và Phú Yên

Điều động, bổ nhiệm nhân sự các tỉnh Long An, Hưng Yên, Bến Tre và Phú Yên

Các tỉnh: Long An, Hưng Yên, Bến Tre, Phú Yên vừa tổ chức công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm...

73 liên quan

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 địa phương

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 địa phương

Các tỉnh: Long An, Hưng Yên, Bến Tre, Phú Yên vừa tổ chức công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm...

3 liên quan

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 địa phương

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 địa phương

Tỉnh Hưng Yên, Bến Tre, Phú Yên vừa tổ chức công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự.

3 liên quan

Nhân sự mới ở Hưng Yên, Phú Yên, Bến Tre

Nhân sự mới ở Hưng Yên, Phú Yên, Bến Tre

Các địa phương Hưng Yên, Phú Yên và Bến Tre vừa tổ chức công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm các...

3 liên quan

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 địa phương

Các tỉnh: Long An, Hưng Yên, Bến Tre, Phú Yên vừa tổ chức công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm...

3 liên quan