Công nghiệp ô tô 'chậm lớn' vì chính sách và nguồn lực

Công nghiệp ô tô 'chậm lớn' vì chính sách và nguồn lực

Để công nghiệp ô tô phát triển cần tập trung thay đổi về chính sách thuế và tài chính cho doanh nghiệp sản...

81 liên quan

Công nghiệp ô tô Việt Nam: Tỷ lệ nội địa hóa còn thấp

Công nghiệp ô tô Việt Nam: Tỷ lệ nội địa hóa còn thấp

Các sản phẩm đã được nội địa hóa hiện nay của công nghiệp ô tô trong nước có hàm lượng công nghệ rất thấp....

81 liên quan

Chính sách hỗ trợ chưa tạo sức bật cho công nghiệp ô tô

Chính sách hỗ trợ chưa tạo sức bật cho công nghiệp ô tô

Bối cảnh hội nhập đang tạo áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt đối với ngành công nghiệp ô tô và phụ tùng...

81 liên quan

Phát triển ngành công nghiệp sản xuất ô tô: Cần chính sách đột phá

Phát triển ngành công nghiệp sản xuất ô tô: Cần chính sách đột phá

Quy hoạch phát triển đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, ô tô và sản xuất phụ tùng ô tô được lựa chọn là 1...

81 liên quan

Công nghiệp ôtô: Vẫn rất khó khăn

Công nghiệp ôtô: Vẫn rất khó khăn

Sau gần 20 năm phát triển, đến nay tỉ lệ nội địa hóa của ngành công nghiệp ôtô vẫn rất thấp

99 liên quan

Ngành công nghiệp ô tô: Cần đòn bẩy mạnh mẽ từ chính sách

Ngành công nghiệp ô tô: Cần đòn bẩy mạnh mẽ từ chính sách

Hiện nay, áp lực cạnh tranh sản xuất, tiêu thụ xe ô tô của Việt Nam với các nước trong khu vực là rất lớn...

81 liên quan

Buồn vì ô tô Việt cứ mãi 'lẽo đẽo' đi sau Thái Lan

Buồn vì ô tô Việt cứ mãi 'lẽo đẽo' đi sau Thái Lan

Từ chính sách đi vào cuộc sống để doanh nghiệp được tiếp cận nhằm hưởng lợi là rất khó, đặc biệt là tư nhân.

81 liên quan

Cần chính sách 'bứt phá' để công nghiệp ô tô phát triển

Cần chính sách 'bứt phá' để công nghiệp ô tô phát triển

Các nước như Thái Lan, Indonesia hay Trung Quốc thành công chiếm lĩnh thị trường Việt Nam trong điều kiện...

81 liên quan

Phát triển công nghiệp ô tô: Tiếp tục 'Hoàn thiện và hỗ trợ' chính sách thuế và tài chính

Phát triển công nghiệp ô tô: Tiếp tục 'Hoàn thiện và hỗ trợ' chính sách thuế và tài chính

Nhấn mạnh phát triển công nghiệp ô tô là lĩnh vực được Chính phủ ưu tiên hỗ trợ, ngày 22/10, Viện nghiên cứu...

81 liên quan

Công nghiệp ô tô trông đợi 'chính sách đặc sắc' để phát triển

Công nghiệp ô tô trông đợi 'chính sách đặc sắc' để phát triển

Ngành công nghiệp ô tô cần có chính sách đặc sắc nếu muốn bắt kịp các nước trong khu vực. Đây cũng là thông...

81 liên quan