Chuẩn về luật nhưng khó công bố thông tin doanh nghiệp trên TTCK

Chuẩn về luật nhưng khó công bố thông tin doanh nghiệp trên TTCK

Đây là ý kiến được đưa ra sáng 4/4 tại buổi Tọa đàm NDH Talk 09 với chủ đề 'Công bố thông tin của các doanh...

7 liên quan

Công bố thông tin doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán vẫn còn nhiều bất cập

Công bố thông tin doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán vẫn còn nhiều bất cập

Thời gian qua, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các Sở giao dịch đã ban hành nhiều chính...

16 liên quan

Nhiều bất cập trên thị trường chứng khoán

Nhiều bất cập trên thị trường chứng khoán

Ông Phan Lê Thành Long - Giám đốc Viện Kế toán quản trị công chứng Australia (CMA Australia) cho rằng, việc...

16 liên quan

Công bố thông tin của doanh nghiệp: Đi chung để đi đường dài

Công bố thông tin của doanh nghiệp: Đi chung để đi đường dài

Khẳng định việc công bố thông tin (CBTT) của các doanh nghiệp (DN) niêm yết đã có nhiều chuyển biến song theo...

16 liên quan

Qui định công bố thông tin doanh nghiệp của TTCK Việt Nam còn hơn thông lệ quốc tế

Qui định công bố thông tin doanh nghiệp của TTCK Việt Nam còn hơn thông lệ quốc tế

Đó là khẳng định của Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng khi nói về hiện trạng công bố thông tin (CBTT) của doanh...

7 liên quan

Quy định công bố thông tin chặt chẽ, sao thực thi lại không nghiêm?

Quy định công bố thông tin chặt chẽ, sao thực thi lại không nghiêm?

Mặc dù, các quy định pháp luật của Việt Nam là rất chặt chẽ, tuy nhiên việc công bố thông tin của các doanh...

DN giải thưởng báo cáo thường niên tốt nhất chưa chắc đã minh bạch nhất

DN giải thưởng báo cáo thường niên tốt nhất chưa chắc đã minh bạch nhất

Chia sẻ tại buổi tọa đàm về 'Tình hình công bố thông tin của các doanh nghiệp trên TTCK', ông Nguyễn Duy Hưng,...

16 liên quan