Giám đốc mất ghế vì lễ đền Trần tâm sự thật lòng

Giám đốc mất ghế vì lễ đền Trần tâm sự thật lòng

Vì bản thân đã trải qua 5-6 đơn vị làm việc khác nhau trong ngành điện lực, nên khi bị điều chuyển công tác...

14 liên quan

Hàng loạt cán bộ mất chức, bị kỷ luật vì đi lễ đầu năm

Hàng loạt cán bộ mất chức, bị kỷ luật vì đi lễ đầu năm

Đi lễ chùa trong giờ hành chính đầu năm, nhiều cán bộ, công chức ở Nam Định, Hà Nam bị mất chức, tạm đình...

110 liên quan

Cách chức Giám đốc điện lực đi lễ đền Trần trong giờ hành chính

Cách chức Giám đốc điện lực đi lễ đền Trần trong giờ hành chính

Công ty Điện lực Hà Nam cho biết cơ quan này vừa thi hành kỷ luật hàng loạt cán bộ thuộc Điện lực Bình Lục...

110 liên quan

Giám đốc điện lực mất chức vì đi đền Trần trong giờ làm

Giám đốc điện lực mất chức vì đi đền Trần trong giờ làm

Công ty Điện lực Hà Nam đã ra quyết định kỷ luật giám đốc điện lực huyện Bình Lục cùng một số thuộc cấp do...

110 liên quan

Đi lễ giờ hành chính, giám đốc điện lực bị giáng chức

Đi lễ giờ hành chính, giám đốc điện lực bị giáng chức

Đi lễ trong giờ hành chính, Giám đốc điện lực Bình Lục, Hà Nam bị miễn nhiệm chức vụ.

110 liên quan

Giám đốc điện lực mất chức vì đi lễ đền Trần giờ hành chính

Giám đốc điện lực mất chức vì đi lễ đền Trần giờ hành chính

Giám đốc điện lực Bình Lục, Hà Nam bị miễn nhiệm chức vụ vì đi lễ đền Trần trong giờ hành chính.

110 liên quan

Giám đốc mất chức vì đi lễ giờ hành chính: Lãnh đạo ngành điện lên tiếng

Giám đốc mất chức vì đi lễ giờ hành chính: Lãnh đạo ngành điện lên tiếng

Xung quanh vụ việc ông Nguyễn Hữu Nghị, Giám đốc điện lực Bình Lục (Hà Nam) vừa bị cách chức vì đi lễ trong...

110 liên quan

Hà Nam: Miễn nhiệm, điều chuyển và hạ lương cán bộ đi lễ trong giờ hành chính

Hà Nam: Miễn nhiệm, điều chuyển và hạ lương cán bộ đi lễ trong giờ hành chính

Ông Nguyễn Hữu Nghị - Giám đốc điện lực Bình Lục do đi lễ trong giờ hành chính đã bị thuyên chuyển công tác...

14 liên quan

Cách chức Giám đốc, kỷ luật nhiều cán bộ đi lễ giờ hành chính

Cách chức Giám đốc, kỷ luật nhiều cán bộ đi lễ giờ hành chính

Giám đốc Điện lực Bình Lục bị miễn nhiệm chức vụ, điều động làm quản đốc vì đi lễ đền Trần giờ hành chính

14 liên quan

Tung tăng đi lễ chùa trong giờ hành chính: Điều giám đốc điện lực Bình Lục xuống làm quản đốc phân xưởng

Tung tăng đi lễ chùa trong giờ hành chính: Điều giám đốc điện lực Bình Lục xuống làm quản đốc phân xưởng

Sau khi tổ chức đi lễ chùa trong giờ hành chính, giám đốc Công ty điện lực Bình Lục bị khiển trách và điều...

110 liên quan

Giám đốc điện lực đi lễ đền Trần giờ hành chính mất chức

Giám đốc điện lực đi lễ đền Trần giờ hành chính mất chức

Điện lực Hà Nam vừa kỷ luật khiển trách, miễn nhiệm chức vụ Giám đốc điện lực Bình Lục đối với ông Nguyễn...

110 liên quan

Đi lễ giờ hành chính, Giám đốc điện lực ở Hà Nam mất chức

Đi lễ giờ hành chính, Giám đốc điện lực ở Hà Nam mất chức

Ông Nguyễn Hữu Nghị - Giám đốc điện lực Bình Lục vừa bị kỷ luật khiển trách, miễn nhiệm chức vụ vì ông này...

110 liên quan

Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc điện lực đi lễ hội giờ hành chính

Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc điện lực đi lễ hội giờ hành chính

Điện lực Hà Nam vừa thi hành kỷ luật khiển trách, miễn nhiệm chức vụ Giám đốc điện lực Bình Lục đối với ông...

14 liên quan

Giám đốc điện lực đi lễ đền Trần giờ hành chính mất chức

Giám đốc điện lực đi lễ đền Trần giờ hành chính mất chức

Điện lực Hà Nam vừa thi hành kỷ luật khiển trách, miễn nhiệm chức vụ giám đốc điện lực Bình Lục đối với ông...

110 liên quan

Quả đắng cho giám đốc điện lực đi lễ chùa đầu năm

Quả đắng cho giám đốc điện lực đi lễ chùa đầu năm

Giám đốc điện lực Bình Lục (Hà Nam) đi lễ đầu năm cùng các nhân viên bị kỷ luật khiển trách, đồng thời miễn...

110 liên quan