Hà Tĩnh: Cán bộ thôn tự ý bán lúa giống cấp cho dân

Hà Tĩnh: Cán bộ thôn tự ý bán lúa giống cấp cho dân

Vụ đông xuân 2018 - 2019, thôn Phú Sơn được huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cấp cho 394 kg lúa giống để gieo cấy. Tuy...

11 liên quan

Nhà nước cấp thóc giống, ban cán sự thôn đem bán

Nhà nước cấp thóc giống, ban cán sự thôn đem bán

Sau khi nhận 394 kg lúa giống do Nhà nước cấp, Ban cán sự thôn Phú Sơn đã bán với số tiền 2.780.000 đồng.

11 liên quan

Cán bộ thôn ở Hà Tĩnh tự ý bán lúa giống do Nhà nước cấp cho dân sản xuất

Cán bộ thôn ở Hà Tĩnh tự ý bán lúa giống do Nhà nước cấp cho dân sản xuất

Cán bộ thôn Phú Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh nhận về 394kg lúa giống do Nhà nước cấp miễn phí cho người...

11 liên quan

Kỷ luật cán bộ thôn bán lúa giống Nhà nước cấp cho dân

Kỷ luật cán bộ thôn bán lúa giống Nhà nước cấp cho dân

Cán bộ thôn Phú Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã tự ý bán lúa giống Nhà nước cấp cho người dân sản xuất....

11 liên quan

Nhà nước cấp lúa giống cho dân, cán bộ thôn tự ý đem bán

Nhà nước cấp lúa giống cho dân, cán bộ thôn tự ý đem bán

Gần 4 tạ lúa giống được huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cấp cho nhân dân thôn Phú Sơn, xã Kỳ Phú để hỗ trợ sản xuất...

11 liên quan

Thóc giống Nhà nước cấp cho dân, Ban cán sự thôn đem bán
Thóc giống Nhà nước cấp cho dân, Ban cán sự thôn đem bán - Ảnh 1 Thóc giống Nhà nước cấp cho dân, Ban cán sự thôn đem bán - Ảnh 2 Thóc giống Nhà nước cấp cho dân, Ban cán sự thôn đem bán - Ảnh 3

Thóc giống Nhà nước cấp cho dân, Ban cán sự thôn đem bán

Nằm trong chính sách hỗ trợ người dân trong sản xuất nông nghiệp, Vụ xuân vừa qua, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh),...

11 liên quan