HĐND TP Hồ Chí Minh kiện toàn công tác nhân sự chuyên trách

HĐND TP Hồ Chí Minh kiện toàn công tác nhân sự chuyên trách

Chiều 26/11, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Hồ Chí Minh Khóa IX đã tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường)...

9 liên quan

Hội đồng Nhân dân TP.HCM kiện toàn công tác nhân sự khóa IX

Hội đồng Nhân dân TP.HCM kiện toàn công tác nhân sự khóa IX

Chiều 26/11, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa IX đã tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường)...

2 liên quan

HĐND TP HCM công bố hàng loạt nhân sự mới

HĐND TP HCM công bố hàng loạt nhân sự mới

Chiều 26-11, HĐND TP HCM khóa IX tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) để bầu nhân sự các ban HĐND và...

1 liên quan

HĐND TPHCM họp bất thường về công tác nhân sự

HĐND TPHCM họp bất thường về công tác nhân sự

Chiều 26-11, HĐND TPHCM khóa IX đã tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) để miễn nhiệm một số chức danh...

37 liên quan

TP.HCM bầu bổ sung lãnh đạo các ban HĐND, Ủy viên UBND

TP.HCM bầu bổ sung lãnh đạo các ban HĐND, Ủy viên UBND

Chiều 26.11, Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa 9 tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) về công tác nhân sự.

30 liên quan

ACF: Hàng giả hàng nhái ngày càng khó phát hiện

ACF: Hàng giả hàng nhái ngày càng khó phát hiện

Tình hình sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc ngày càng...

2 liên quan