Nhắn tin

Báo Quân đội nhân dân đã nhận và chuyển đến cơ quan chức năng đơn của các công dân sau:

3 liên quan

Trộn bê tông đổ móng nhà, hai người bị điện giật tử vong tại chỗ

Trộn bê tông đổ móng nhà, hai người bị điện giật tử vong tại chỗ

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, chủ thầu và công nhân xây dựng chết khi vận hành máy trộn vữa xây nhà...

Điện giật làm 2 công nhân tử vong ở Quảng Ninh

Điện giật làm 2 công nhân tử vong ở Quảng Ninh

Hai công nhân ở phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, Quảng Ninh trong quá trình vận hành máy trộn vữa để xây nhà...

23 liên quan

Chủ thầu và công nhân xây dựng ở Quảng Ninh bị điện giật chết tại chỗ

Chủ thầu và công nhân xây dựng ở Quảng Ninh bị điện giật chết tại chỗ

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, chủ thầu và công nhân xây dựng chết khi vận hành máy trộn vữa xây nhà...

23 liên quan

Quảng Ninh: Bị điện giật, hai công nhân xây dựng tử vong tại chỗ

Quảng Ninh: Bị điện giật, hai công nhân xây dựng tử vong tại chỗ

Trong khi đang vận hành máy trộn bêtông để đổ móng nhà, một thợ xây vô ý chạm vào dây dẫn điện hở và bị điện...

Đang đổ móng nhà, hai người bị điện giật tử vong

Trong quá trình vận hành máy trộn bê tông để đổ móng nhà, hai người thợ xây bất ngờ bị điện giật tử vong.

23 liên quan

Trộn bê tông đổ móng nhà, hai công nhân bị điện giật tử vong

Trộn bê tông đổ móng nhà, hai công nhân bị điện giật tử vong

Vào khoảng 15 giờ 40 phút, ngày 5/9, tại tổ 7, khu 9, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh...

23 liên quan

2 người trộn vữa xây nhà bị điện giật tử vong

2 người trộn vữa xây nhà bị điện giật tử vong

Đang vận hành máy trộn vữa, 2 công nhân vô ý chạm vào dây điện bị hở, dẫn đến bị điện giật...

23 liên quan

Điện giật làm 2 công nhân tử vong ở Quảng Ninh

Điện giật làm 2 công nhân tử vong ở Quảng Ninh

Hai công nhân đã tử vong trong quá trình vận hành máy trộn vữa xây nhà tại phường Thanh Sơn, thành phố Uông...