Tài khoản

Bạn đồng ý với việc Đăng nhập/Đăng ký từ tài khoản liên kết Zalo
Triển khai công tác tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Triển khai công tác tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Báo Trà Vinh
Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Mặt trận huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2024 - 2029

Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Mặt trận huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2024 - 2029

Báo Trà Vinh
Hội nghị giao ban công tác Mặt trận lần 2 năm 2023

Hội nghị giao ban công tác Mặt trận lần 2 năm 2023

Báo Trà Vinh
Đậm đà vị cá linh non

Đậm đà vị cá linh non

Báo An Giang
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh thăm, chúc mừng lễ Vu lan tại huyện Càng Long và thành phố Trà Vinh

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh thăm, chúc mừng lễ Vu lan tại huyện Càng Long và thành phố Trà Vinh

Báo Trà Vinh
Triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho chức sắc các tôn giáo

Triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho chức sắc các tôn giáo

Báo Trà Vinh
Nhiều công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Nhiều công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Báo Trà Vinh
Sơ kết phong trào thi đua 'Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế'

Sơ kết phong trào thi đua 'Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế'

Báo Trà Vinh
Công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Báo Trà Vinh
Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong giám sát, phản biện xã hội

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong giám sát, phản biện xã hội

Báo Trà Vinh
Thường trực Tỉnh ủy nghe Ban Dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ

Thường trực Tỉnh ủy nghe Ban Dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ

Báo Trà Vinh
Khơi dậy sức mạnh toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra

Khơi dậy sức mạnh toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra

Báo Trà Vinh
Hội thảo khoa học góp ý bản thảo Lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 1930 - 2020

Hội thảo khoa học góp ý bản thảo Lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 1930 - 2020

Báo Trà Vinh
Chi trên 47,2 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội

Chi trên 47,2 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội

Báo Trà Vinh
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh: Khánh thành Khu xạ trị gia tốc tuyến tính điều trị ung thư

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh: Khánh thành Khu xạ trị gia tốc tuyến tính điều trị ung thư

Báo Trà Vinh
Trên 150 chức sắc các tôn giáo tham dự hội nghị triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Trên 150 chức sắc các tôn giáo tham dự hội nghị triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Báo Trà Vinh